Girteka prøver å vise kabotasjeregelen for norsk domstol

Foto av Judita Grigelyts (V)

Girteka anser bøtene som små, men prøver å forsvare sin posisjon i retten.

Girteka Logistics, det største litauiske veitransport- og logistikkkonsernet i Norge, saksøker landets rettshåndhevelsesselskap for ulovlig transport av varer innenfor Norge. Girteka avviser anklagene og anket straffene som ble ilagt henne til retten.

Ifølge den norske portalen frifagbevegelse.no skal tingretten i Sogns og Fjurdans åpne saken 4. april.

Ifølge norske myndigheter utførte Girteka og dets datterselskap Girmeta gjentatte ganger kabotasje (overføringer til territoriet til et annet land V) i Norge i strid med reglene for denne virksomheten. Elleve siktede for ulovlig dyrking i Norge i 2019-2020 ble siktet for drukkenskap.

Ifølge Simonas Bartkus, markeds- og kommunikasjonssjef i Girteka, forventer selskapet at norske domstoler avgjør hvordan slike overføringsdokumenter skal håndteres på en forsvarlig måte.

Vi er svært positive til rettens tilnærming, fordi vi mener at bøtene ble ilagt for feil internasjonale overføringer fremfor kabotasje. Bøtene som blir ilagt er relativt små, men vi forsvarer dem for å bringe mer åpenhet og integritet til det norske markedet, noe som er viktig for oss i kommentaren.

Vi fortsetter å operere her i landet og oppfyller våre forpliktelser overfor våre kunder og samarbeidspartnere, uavhengig av hvordan saken ender.

Ifølge S. Bartkus er hovedaktiviteten til Girteka Logistics internasjonale forsendelser til Europa, men i noen tilfeller, der lokale forskrifter tillater det, utfører selskapet også lokale forsendelser, også kalt kabotasje.

På grunn av den spesielle geografien til det norske landet ligger svært danske lasteplasser sør i landet og lasteplasser nord i landet. På grunn av at det ikke er plass på veiene, utfører danske lastebiler også kabotasjeoverføringer innenfor Norge, og sikrer forsyning av viktige produkter og varer, sa S. Bartkus.

Han innrømmet at Girmetas lastebiler hadde blitt straffet for uriktige kabotasjedokumenter.

Vi har forsøkt å avklare hvordan disse overføringene skal dokumenteres ordentlig ved å øke åpenheten i overgangsmarkedet i Norge, sa Bartkus.

Ifølge frifagbevegelse.no klarte ikke Girteka i enkelte tilfeller å bevise at hun hadde lisens til å drive husoppdrett i Norge.

Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.