«Vi kan bli kvitt de hjemløse – hvis viljen er tilstede» – Aksent

Du var han måtte kvalifisere for et hus. Med Housing first snur du logikken, sier Hans Swärd, seniorprofessor i sosialt arbeid ved Lunds universitet.

– Tanken er at de som får egen bolig skal få massiv støtte til å forvalte boligen sin i starten. De kan trenge hjelp med psykiatrisk behandling, reseptbelagte medisiner, tannpleie og deres avhengighet. De trenger også støttespillere og boteam som kan hjelpe til ved behov.

De som ikke får støtte risikerer å miste kontrakten.

– Noen steder er det også såkalte svikt, hvor man kan oppdra folk som har fått tilbakefall, eller som har sluttet med medisinene og begynner å forstyrre naboene. De får bo der under rehabilitering.

Bolig første utgivelse personer i det vanlige eiendomsmarkedet, i motsetning til krisesentre eller andre boligløsninger.

– Allerede i 2000 tok Bostedsløshetsutvalget, ledet av Widar Andersson, opp at enkelte grupper risikerer å bli permanent ekskludert fra boligmarkedet.

Dagens system med et voksende boligmarked (tilfluktsrom og hotellovernatting) og et sekundært eiendomsmarked der sosiale tjenester tilbyr sine hjemløse klienter overnatting på annenhåndskontrakter, kan med sin nåværende anvendelse utvikle seg som et hinder for muligheter for normalisering av individuelle deres bolig- og boligsituasjon. Dette gjelder spesielt i kommuner som mangler effektive strategier og metoder for å hjelpe folk med å flytte inn i bolig med egen kontrakt. «

Bolig ble opprinnelig utviklet i USA på 1990-tallet og spredte seg.

– Vi har en rektor ved Lunds universitet, Per Eriksson, som har vært i USA og har sett god utvikling der. Så det hendte at vi begynte å engasjere oss. Vi skrev artikler, arrangerte godt besøkte seminarer, gikk rundt og foreleste, og møtte Maria Larsson, som var ansvarlig minister. Men siden den gang har metoden ennå ikke vært mye brukt i Sverige. Sekund Nasjonalt helse- og velferdsråd viser oppfølgingene som overnattingsstedet før «I større grad enn andre boligtiltak løser det enkeltpersoners hjemløshet.»

Metoden brukes imidlertid ikke. Ifølge Socialstyrelsen kan en femtedel av landets kommuner først tilby bolig. Andelen har vært uendret siden 2012.

– Hvert sjette år undersøker Socialstyrelsen bostedsløse, senest i 2017. Da kom det frem at 33.250 personer var hjemløse, inkludert 5.900 alvorlig bostedsløse. Det endret synet på hjemløse da de «bare» var rundt 5.900.

En annen grunn det kan være de som er hjemløse.

– Metoden er egentlig beregnet på personer med avhengighet og psykiske problemer, men hjemløse er ikke alltid sånn i dag. De store gruppene med flyktninger som ankom i 2015 har ført til at mange barnefamilier er hjemløse.

«Familier med barn eller rusmisbrukere; hvem skal be om hjelp først?»

Hans Swärd

Hans Swärd er bekymret for at gruppene skal stilles opp mot hverandre.

– Barnefamilier eller rusmisbrukere; hvem bør be om hjelp først? Et problem med Housing First er at det koster mye i starten, når bolig skal kjøpes og all støtte gis. Psykiatrien har også vært rammet av store kutt, noe som gjør jobben vanskeligere.

Men andre løsninger vil bli enda dyrere på sikt. Sekund Svt nyheter Boverket anslår at Housing first koster skattebetalerne 380 SEK per dag, sammenlignet med 580 SEK for krisesenterplassering eller akutte boligkostnader.

Ifølge Hans Swärd det er mulig å bli kvitt de hjemløse hvis den politiske viljen finnes.

– Men det er ikke noe man vinner valg for, spesielt ikke i dag når alle snakker om tøffe tider, sier han.

Hjemløshet er et sammensatt problem som krever komplekse løsninger.

– Krever en statlig strategi og som bygges med større variasjon. I dag bygger du ikke for de leietakerne du har, men for de du ønsker. Videre er det nødvendig å styrke retten til bolig og å gripe raskt inn for de som risikerer å bli hjemløse.

«Alle som ikke har adresse vil bli utestengt fra en rekke arenaer.»

Hans Swärd

Han vil heller snakke om sosial ekskludering enn hjemløshet.

– De som ikke har adresse vil bli utestengt fra en rekke arenaer. Stemmeseddelen kan gå tapt, det vil være vanskelig å få legehjelp.

Han sier at jo lenger noen holder seg utenfor boligmarkedet, jo vanskeligere blir det å komme tilbake.

– Bildet av deg selv forverres og du kan bli kvitt husholdningsartikler. Det handler om å få folk tilbake ganske raskt. Housing first har vist at selv virkelig ekskluderte mennesker kan administrere boligen sin med riktig støtte.

Hans Swärd. Foto: privat

Skjønt på Hans Swärd han vil ha leiligheter som folk har råd til å bygge, han er ikke tilhenger av såkalte sosialboliger, spesielle boliger for fattige.

– Finland investerte mye i det, men den utbrente skyskraperen i London var en av dem. De hadde billig bygget og forsømt brannsikkerheten. Segregeringen øker og det er ikke noe vi ønsker i Sverige.

Han har skrevet en rapport om bostedsløshet i Norden og ser på Norge som et forbilde.

– Selv om det er vanskelig å sammenligne land, har Norge langt færre hjemløse per 100 000 innbyggere enn Sverige. Norge er halvparten av Sverige og ikke like urbanisert. Stadig flere bor også i eneboliger og selvbygde boliger, men de har også investert i bostedsløshet.

«Ridige kommuner dumper hjemløse i andre kommuner. Du vil at de skal leve i helt andre grupper. «

Hans Swärd

I Sverige måker imidlertid kommuner hjemløse mellom seg.

– Velstående kommuner dumper bostedsløse i andre kommuner. Du vil ha helt andre overnattingsgrupper.

Det finnes ingen enkle løsninger. Boligpolitikken er komplisert.

– Det er dyrt å bygge og tomteprisene er veldig høye. Leiligheter under oppføring vil være svært dyre å bo i.

På 1960-tallet ble de hjemløse fjernet.

– Millionprogrammet har praktisk talt utryddet hjemløse, krisesentre og hoteller for ungkarer er stengt. Så det er klart at du kan fikse problemene hvis du vil.

Men er et nytt millionprogram virkelig det vi ønsker?

– Ideen i seg selv var ikke feil. Levestandarden i Sverige var blant de dårligste i Europa, men har steget betraktelig takket være Million-programmet. I tillegg ble det bygget forskjellige typer hus. Siden den gang har ikke vedlikehold blitt tatt hånd om og immigrasjons- og EBO-lovgivning (at nykommere kan bosette seg hvor de vil, for eksempel hjemme hos pårørende) førte til overbefolkning og segregering.

Et annet problem i denne sammenheng er salg av allmennnytten.

– I Sverige er vi avhengige av eiendomsbesittere. Dette har ført til stadig flere «sosiale kontrakter», som betyr at sosialtjenesten leier ut leiligheter av eieren for så å leie dem ut til de som ikke har mulighet til å få egen kontrakt. Men det er ikke bolig først.

«Fattigdom og sosial ekskludering kan løses hvis vi vil».

Hans Swärd

Hans Swärd er, tross alt optimist.

– Vi kan løse fattigdom og sosial ekskludering hvis vi vil. Det viktigste er å ta problemet på alvor. Vi har en boligminister i den nye regjeringen, Johan Danielsson. Vi får se hva den kan gjøre. Det kommunale selvstyret er omfattende i Sverige, så det er ikke lett å løse hjemløseproblemet. Vi tar ikke lenger imot så mange flyktninger, men EBO-lovgivningen bør revideres. Og da må segregeringen brytes.

Han sier også at det trengs både statlige og kommunale strategier og god generell sosialpolitikk.

– Invester i et evidensbasert handlingssystem, som Housing first, og ikke på krisesentre og sosiale kontrakter som heller forsterker stigmaet, sier Hans Swärd.

Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.