Utblick: Digitalisering – Innovasjonstema

I den här opplagan av Utblick: Digitalisering ser vi nærmere på kunstig intelligens og en av de tänkbare anledningene til å teknikkene ikke anammas hurtigare. Vi ser dessuten på muligheten som kvanttekniken bär med sig.

Behov for bedre transparens for å forklare beslutningen om kunstig intelligens tar

Oppkomsten av djupinlärning har forbedret AI-løsninger prestanda men bristen på transparens for modeller er en hindring for å de ska akseptere men også for å kontrollere regelefterlevnad. Konvensjonelle maskininlärningsmodeller kan være vanskelige å tolke når de bygger på store mengder flerfasetterte data. Det ligger til grunn for uttrykket «svarte bokser» fordi de intet kan forklare hvorfor systemet tok dette vedtaket.

Derfor er det av yttersta vekt at AI kan forklares. I finanssektoren kan risikere med AI-modeller som fungerer som svarte bokser som er store hindre for at konsumenter skal lita på dem. Samma sak gjelder for myndighetene som har regler for markedet. Det finnes et flertall av teknikkene for XAI (forklarlig AI) som er bra tolkninger av modellbeslutninger, men er det bra nok? Svaret er nei. De fleste XAI-teknikere i dag skaper underlag som bare kan forstå og analysere av AI-eksperter, dataforskere og mulige også maskinlæringsingenjörer. Øvriga interessenter, som for eksempel de som skal bruke underlaget som AI-modellen har tatt fram, varken forstås eller litar på forklaringene og resultatet.

Forklaringer som er forståelige av ikke-eksperter er avgjørende for å bygge transparenser og fortroende for AI-løsninger. Les mer om hvordan problemet kan løses TCS blogg.

Er du bedrift på nytt å utforske mulighetene med kvantteknikk?

Kvantdatorer er et helt nytt paradigme for beregninger basert på kvantmekanikens prinsipper, som i sin tur bygger på oppførselen hos atomära og subatomära artikler. Enkelt uttrykk, til forskjell fra klassiske datamaskiner som representerer informasjon med hjelp av bitar som er binære til sin natur, representerar kvantdatorer informasjon som bruker qubits som kan anta et oändlig antall verdier representere mellom 0 og 1. kvantbeteende deltakere i en enorm datamaskinkraft.

Vi tror at kvantdatorn nu går mot at bli mer mainstream. Mange arrangører har redan börjat investere i å utforske kalt inom ramen for sin respektive virksomhet. Samtidig som teknikkene utvikles er det høy tid å begynne å investere i å eksperimentere med denne nye teknikken for å forstå muligheter som kan virke. Her er noen tips om hvordan du kan starte med å overgi deg til å oppnå verdi av kvantteknikken:

  • Opprett medvetenhet bland de viktigste interessentene
  • Identifiera en eller flere eldsjälar for eget införande av kvantteknik
  • Identifikatormuligheter og hot som herrör fra kvantteknikken for din bedrift
  • List ett par bruksfall rundt disse muligheter og hot mot videre utforskning
  • Bygg billigare proofs of technology (PoTs) og proofs of concepts (PoCs) for de valda bruksfallen
  • Bygg iterativt på disse initiale PoTs og PoCs for å skape en løsning
  • Utvikle en enhetlig syn på samt en färdplan for kvantteknikk

Les mer om kvantteknikk på TCS blogg

Illustrert foto av Barrett Ward på Unsplash

Lance Hawkins

"Henivne sosiale medier-nerd. Matelsker. Ond kommunikator. Ivrig ølspesialist. Hardcore bacon-banebryter. Faller mye ned."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.