UM Lublin: studiebesøk til Norge

24.-26. november 2021 deltok representanter fra byen Lublin på et studiebesøk til Bergen, Norge. Det foregikk under prosjektet – Selvstyreledere 2020: Selvstyre som arbeidsgiver – Sosial dialog for anstendig arbeid.
Byen Lublin vant førsteplassen i den tredje utgaven av Local Government Management Leader 2020-konkurransen «Local Government as an Employer». Konkurranseutgaven hadde fokus på sosial dialog for anstendig arbeid. Konkurransen mottok midler fra Norge gjennom 2014-2021 Norwegian Grants, under Social Dialogue – Decent Work Programme. Konkurransen ble arrangert av Association of Polish Cities som en del av et partnerskapsprosjekt mellom fire polske og norske organisasjoner som representerer ansatte i lokale myndigheter og arbeidsgivere. Hovedmålet med prosjektet var å forbedre kvaliteten på sosial dialog i offentlig sektor på lokalt nivå i Polen, gjennom identifisering og utvikling av metoder for å støtte sosial dialog i denne sektoren, samt utvikling av effektiv kommunikasjon og samarbeid. kanaler mellom arbeidslivets parter i offentlig sektor og lokale myndigheter.
Byen Lublin har blitt anerkjent for prosessen med gradvis å øke åpningen for ansettelse av funksjonshemmede på kontorene og organisasjonsenhetene i byen, som har pågått i flere år. Sysselsettingspolitikken som ble gjennomført ble høyt vurdert av eksperter fra konkurransekommisjonen og andre lokale myndigheter. Takket være seieren kunne to ansatte ved Avdeling for mennesker med nedsatt funksjonsevne delta på et studiebesøk i Norge. Deltakerne på besøket ble av de norske partnerne presentert med beskrivelser av valide og utprøvde løsninger innen forbedring av offentlig tjenesteforvaltning og utvikling av kommunale enheter. Som et resultat av den presenterte styringsmodellen vil produktiviteten øke.
Under besøket deltok de ansatte på en rekke presentasjoner:
– Regionkontoret til Fagforbundet presenterte «Norsk modell for sosial dialog på lokalt nivå», utviklet i samarbeid med forskere, og hovedoppgaven er samarbeid mellom alle deltakere i diskusjonen og dermed minimere konflikter,
– Fagforbundet presenterte prosedyrene for vedtakelse av stats- og kommunebudsjettet i Norge, og deretter budsjettstrukturen, med vekt på den viktige rollen som fagforeninger og en organisasjon som tilknytter representanter for lokale myndigheter spiller i vedtakelsen av budsjettet.
– KS (Norges Kommuner og Landsting), som tilknytter 80 % av de kommunalt ansatte, som utviklingspartner for kommunesektoren, presenterte sosial dialogs rolle i de fremforhandlede arbeids- og lønnsforholdene til den representerte faggruppen,
– en ansatt i Røde Kors i Ungdomssenteret presenterte modell for drift og finansiering av sin organisasjon, hvis høye nivå blant annet må i nært samarbeid med Fagforbundet (fagforeningene).

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.