Tyskland og Norge vurderer å bygge en hydrogenrørledning

Tyskland og Norge vurderer å bygge en hydrogenrørledning

Utsikt over den norske hovedstaden Oslo

© © 2022 AFP

For å redusere avhengigheten av olje- og gassforsyninger fra Russland, ønsker den føderale regjeringen å utdype energipartnerskapet med Norge og også bygge en gassrørledning for det.

For å redusere avhengigheten av olje- og gassforsyninger fra Russland, ønsker den føderale regjeringen å utdype energipartnerskapet med Norge – og også se på å bygge en hydrogenrørledning. Økonomiminister Robert Habeck (De Grønne) signerte onsdag en felleserklæring om energisamarbeid med Norges statsminister Jonas Gahr Störe under sin reise til Norge, som kunngjort av Økonomidepartementet i Berlin. I den er det «avtalt et tett samarbeid for å kunne distribuere store volumer hydrogen til Tyskland fra Norge så raskt som mulig».

I lys av Russlands ulovlige angrep på Ukraina er det nå viktigere enn noen gang å «raskt redusere Europas avhengighet av russisk import», heter det i en felles uttalelse fra departementet. En akselerert energiomstilling, større utvidelse av fornybar energi og større energieffektivitet er derfor nødvendig. Videre må det fremtidige skiftet fra konvensjonell naturgass til grønt hydrogen eller hydrogenderivater som ammoniakk «startes enda raskere nå».

I fremtiden vil hydrogen i økende grad erstatte fossilt brensel i fabrikker eller som drivstoff i transportsektoren. En spesiell rolle spiller imidlertid energikilden som brukes til å produsere hydrogen: vi snakker om grønt hydrogen når det kommer fra fornybare kilder.

«I denne sammenhengen ønsker begge land også å se på byggingen av en gassrørledning fra Norge til Tyskland, som kan brukes til transport av grønt hydrogen i fremtiden,» sa det føderale økonomidepartementet. «For dette formål ønsker Norge og Tyskland raskt å ha en mulighetsstudie for å avklare om og i hvilke aspekter en slik ekstra transportinfrastruktur er fornuftig.»

I utviklingen av planene for bygging av rørledningen bør det derfor også undersøkes «hvilken rolle blått hydrogen kan spille som overgang til grønt hydrogen». Vi snakker om blått hydrogen når det oppnås i ren form ved bruk av naturgass. Samtidig la departementet til at begge land var klare på «at dette bare kan være en overgang for å fremme grønt hydrogen raskere og gjøre det billigere».

Visekansler Habeck reiste onsdag til Oslo for å holde samtaler i den norske hovedstaden om diversifisering av tysk energiimport. I forkant av arrangementet forklarte han at mer import av flytende naturgass (LNG) ville være nødvendig på kort sikt, men også et tettere samarbeid om å utvide hydrogen- og klimabeskyttelsesteknologier.

På kvelden understreket Habeck at Norge og Tyskland er «nære partnere i energiomstillingen og klimavern». «Vi ønsker å utdype dette partnerskapet ytterligere,» understreket han. «Felleserklæringen vi vedtok i dag understreker dette. Begge våre land er enige om at når det gjelder hydrogen, må vi tenke på en europeisk hydrogeninfrastruktur helt fra starten.»

Norge er den nest største gassleverandøren til EU etter Russland. Mellom 20 og 25 prosent av naturgassen i Europa og Storbritannia kommer fra Norge og mellom 45 og 50 prosent fra Russland.

AFP

Milo Pascall

"Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.