Tiltak for å hindre polititjenestemenn i å forlate utenfortjenesten – Nyheter (Ekot)

Det er rundt 100 lokale politiområder i Sverige. Hvert lokalpolitiområde skal blant annet ha en innsatsvirksomhet: polititjenestemenn på ytre vakt som står klare til å våkne 24 timer i døgnet.

Lokalpolitiområder skal ligge til grunn for politiets aktivitet, er det bestemt, og antallet utenforstående politifolk vil øke i årene som kommer.

Politiintern revisjon har startet En gjennomgang fra 2019 av politiets tilstedeværelse over hele landet og fant mangler som truer politiets kapasitet i lokale politiområder.

De mest alvorlige manglene er at politifolk har en tendens til ikke å forbli i ytre tjeneste, men å bevege seg innover innenfor autoritet og oppover i organisasjonen.

– Det går ut over hele oppdraget, og det blir en forsinkelse ettersom de nye polititjenestemennene som tilsettes utdannes. Klarer man ikke rekruttering, blir det et underskudd på slutten, sier Peter Ambroson, politisjef internrevisjon.

Rikspolitimesteren har derfor har nå begynt å jobbe med å løse problemet. Den skal stå klar innen 30. juni 2022 og ledes av blant andre byråets HR-sjef, Tomas Rosenberg.

Et sentralt tiltak er ifølge ham å gjøre det mer attraktivt og givende å jobbe i felttjenesten innenfor de lokale politiområdene. For det er et oppdrag som trenger erfarne politifolk.

Og for å komme dit ønsker tilsynet at polititjenestemenn på ytre tjeneste skal kunne jobbe videre og samtidig utvikle sin kompetanse, sier Tomas Rosenberg.

– Man må takle vanskeligere oppgaver, men vi gjør det på en strukturert måte slik at man også kan dra nytte av det i den videre karrieren når man ønsker å gå videre på en eller annen måte, sier han.

en annen gulrot for polititjenestemenn i ytre tjeneste bør det være et tillegg til lønnen, noe man erfarte allerede i fjor.

– Som et middel til å belønne de som eventuelt fortsetter å jobbe lenger i utevirksomheten, der vi ser behov for kompetanse. Derfor fikk vi disse ekstra midlene for å heve politilønningene, som regjeringen og Riksdagen har bestemt, sier Tomas Rosenberg.

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.