Programmet «Innovasjoner i indre eller marine farvann – blå vekst» starter

Det polske bedriftsutviklingsbyrået (PARP) informerer om at takket være økningen i budsjettet for programmet «Utvikling av entreprenørskap og innovasjon», har støtte til prosjekter fra reservelisten blitt anbefalt, under programmet «Miljøvennlige teknologier». Ytterligere midler vil også bli brukt til å finansiere den nye utgaven av konkurransen under programmet «Innovasjoner i innlandet eller marine farvann – Blue Growth».

Ytterligere finansiering under «Miljøvennlige teknologier»

I desember avsluttet PARP prosessen med å oppdatere dokumentene og programavtalene som gjør det mulig å gi støtte til prosjekter som fikk positiv evaluering i konkurransen «Miljøvennlige teknologier», men som på grunn av manglende midler ble inkludert i reserveliste. Det nye budsjettet vil tillate signering av kontrakter for realisering av prosjekter med 37 gründere. Listen over prosjekter som anbefales for medfinansiering er publisert i utlysningene på nettstedet til programmet «Miljøvennlige teknologier».

Medfinansieringen skal øremerkes gjennomføring av prosjekter som takket være nye prosesser, produkter, løsninger eller tjenester bidrar til bedre avfallshåndtering, øke energieffektiviteten, redusere forurensende utslipp og til mer effektiv håndtering av materialer.

Ny utlysning for bedrifter i området Blå vekst – ring allerede i januar 2022.

«Innlandsvann eller marin innovasjon – blå vekst» er en del av programmet «Utvikling og innovasjon av entreprenørskap». Initiativene som presenteres for konkurransen vil måtte gjelde den såkalte blå veksten, det vil si å forplikte seg til å garantere en mest mulig effektiv og bærekraftig bruk av vannressurser og kyster. I henhold til lovverket skal søkere operere i maritim eller innlandsvannsektor. PARP planlegger å utlyse konkurransen i januar 2022. Søknader kan sendes inn i to måneder, fra februar til mars 2022.

Konkurransevilkårene endres ikke og du kan allerede nå se konkurransedokumentasjonen for 2019, som kun vil bli oppdatert med tanke på tilgjengelig budsjett og søknadsfrister. All viktig informasjon finner du på nettsiden: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych.

Konkurransen er dedikert til mikro, små og mellomstore bedrifter som har stengt minst 1 år og minst ett år stengt, i løpet av de siste 3 årene har inntektene deres fra salg av varer og tjenester ikke vært mindre enn 20 tusen. EUR.

Utgiftene som dekkes av støtten omfatter først og fremst kjøp av nye anleggsmidler (inkludert maskiner og utstyr), utgifter til arbeidene og tilhørende byggematerialer (f.eks. i forbindelse med utvidelse, bygging eller modernisering av havner), men også investeringer i juridiske og immaterielle eiendeler (f.eks. programvare), konsulenttjenester og utviklingsarbeid.

Ytterligere poeng vil bli gitt til prosjekter som skal gjennomføres med en norsk partner. PARP oppfordrer til å etablere kontakter med potensielle partnere under det polsk-norske seminaret som vil følge Nor-Shipping-utstillingen, som holdes 11. januar i Lillestrøm, Norge. Detaljer og søknadsskjema finner du her.

Programmet «Utvikling av entreprenørskap og innovasjon» tilbyr støtte til moderne løsninger i polske bedrifter på tre områder: grønne teknologier, teknologier som forbedrer livskvaliteten og blå teknologier, dvs. utvikling av bedrifter fra havet og indre farvann. Programmet er implementert under den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) 2014-2021. Den norske finansieringsmekanismen og EØS-finansieringsmekanismen er en form for ikke-tilbakebetalingspliktig utenlandsk bistand gitt til flere land i Sentral- og Sør-Europa og de baltiske statene. Å koordinere gjennomføringen av de såkalte EØS- og Norge-tilskuddene i Polen, som nasjonalt samlingspunkt, er departementet for midler og regionalpolitikk. Samarbeider med Brussel Financial Mechanisms Office. De individuelle programmene i den tredje utgaven av fondene implementeres av polske offentlige institusjoner som programoperatører (inkludert PAED).

Kilde: PAP

Foto Depositphotos

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.