Studien er basert på spørreskjemaer utført på et representativt utvalg leger i 2010, 2016 og 2019. Spørreskjemaene ble sendt til mellom 1 500 og 2 220 leger på ulike steder. Svarprosenten var mellom 66,7 og 73,1 prosent.

For å måle arbeidsrelaterte stressnivåer brukte forskerne en kortversjon av modellen for ubalanse mellom innsats og belønning.

Det ble ikke observert noen signifikant økning i stressnivået blant sykehusleger, privatpraktiserende spesialister og internleger ved akademiet.

Men blant allmennleger økte andelen leger med risikable nivåer av stress på jobben, fra 10,3 % i 2010 til 40,1 % i 2019.

Noe av forklaringen på økningen antas å være en helsereform som ble iverksatt i 2012. Dette innebar blant annet at noen oppgaver som tidligere har vært i sykehus, ble overført til kommuner og dermed til primærleger.

– Dette påvirket fastlegenes daglige arbeid og kan trolig forklare noe av økningen i yrkesstress: Flere konsultasjoner, økende forespørsler om dokumentasjon og økt arbeidsmengde er dokumentert, skriver Judith Rosta, forsker ved Institutt for medisinsk forskning og en av personene bak studien, i en kommentar til nettstedet Forskning.no.

En annen forklaring på økningen i arbeidsrelatert stress kan ifølge forskerne være endringen i forventet levealder blant unge fastleger og leger generelt.

Studien er publisert i BMJ Open og kan sees her.