Øk prosentandelen av ladbare biler – gjenta bonus malus

Bonusmalus skaper usikkerhet og kommer grupper til gode som kan håndtere økonomisk usikkerhet. I år er bonusen avsluttet og har vært suspendert i flere måneder. I mellomtiden var det ingen som visste når erstatningen ville komme. Med et sikrere system vil fossilfri transport være mulig for flere mennesker over hele Sverige. I Danderyd er én av fire biler ladbar. I mange mindre driftige kommuner er det samme tallet under én prosent. I Norge er det derimot distriktene som begynner å øke andelen ladbare biler. Med et sikrere bonussystem kan det samme skje i Sverige.

Fossilfri transport er avgjørende hvis vi skal takle klimaendringene. I dag står innenlandske transportutslipp for en tredjedel av Sveriges totale klimagassutslipp. Skal vi ta alvorlige grep mot klimatrusselen, må disse tallene ned. Til tross for teknologisk utvikling går utviklingen for sakte. I oktober 2021 var fem prosent av Sveriges personbilpark ladbar. Biler er i stor grad konsentrert i storbyregioner. Det skjer mer i Norge. Per september 2021 var nesten 21 % av bilene på norske veier ladbare. Her begynner kampanjen å øke andelen elbiler.

Norge har klare regler der påfyllbare biler ikke betaler eller betaler lavere moms og slipper den norske registreringsavgiften. I Sverige derimot får påfyllbare biler miljøbonus etter seks måneder, forutsatt at den tildelte potten er tilstrekkelig. I år var etterspørselen så stor at bonusen sluttet å bli utbetalt i august. Siden den gang vet verken bedrifter eller forbrukere når bonusen kommer. 24. november vedtok regjeringen formelt å fortsette utbetalingene.

Systemet er tregt i et raskt skiftende marked. Ettersom mange av bilmodellene Imove kjøpte i løpet av høsten ikke var registrert hos Skatteverket i Sverige, er det ingen som vet hvor stor bonusen blir. Ingen vet hvilke betingelser som gjelder om ett eller to år. Systemet er preget av stor usikkerhet. Når skjemaene til Transportstyrelsen er sendt, kan saken ikke følges opp og det oppstår stor usikkerhet – som kan vare lenge. Usikkerhet er et vått teppe på industrien og overgangen.

Ønsker Sverige seriøst å gjøre oppblomstringen av elbiler mulig? over hele landet skal det være enkelt å gjøre det rette. Pressemeldingen fra Miljøverndepartementet 6. september indikerer at usikkerheten vil fortsette. Departementet foreslår å legge til 550 millioner svenske kroner i systemet. Samtidig understrekes det at prognosene er usikre. Situasjonen er derfor trolig den samme om ett år.

Bileiere som investerer i ny og hittil dyrere teknologi må vite at bonusen kommer og når den kommer. Ellers vil byttet være forbeholdt grupper som har råd til økonomisk usikkerhet. Markeder i rask endring krever også regler som er umiddelbart gjeldende for nye teknologier. Noen muligheter er lavere eller opphevet merverdiavgift på elbiler og elleasing og abonnementstjenester. Til slutt bør plug-in hybrid-fester fases ut. Det er en overgangsteknologi, hvor bilistene risikerer å bli sittende fast med Svarte Petter innen få år.

Med klare regler kunne bransjen vokse raskere og flere – over hele Sverige – våge å investere i en elbil. Å støtte den grønne omstillingen er viktig, men forutsigbarhet, sikkerhet og redusering av byråkrati er også avgjørende. Støpselet kom ut av elbilmarkedet. Et stort antall nye elbilmodeller kommer til Sverige i 2022. Så et ustabilt bonus-malus-system er en tidsinnstilt bombe.

Magnus Engervall
Sverige Imove-sjef og mobilitetsentreprenør

Andrea Gutierrez

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.