Norge holder rentene på vent, holder seg på sporet til juniøkning

Av Victoria Klesty og Gwladys Fouche

OSLO (Reuters) – Norges sentralbank holdt renten fast torsdag, som allment forventet, og gjentok sin plan om å øke lånekostnadene i juni på grunn av raskt økende inflasjon.

Pengepolitisk komité i Norges Bank vedtok enstemmig å holde renten stabil på 0,75 %, som spådd av en Reuters-undersøkelse blant økonomer.

– Basert på utvalgets nåværende vurdering av utsiktene og risikobalansen, vil styringsrenten mest sannsynlig økes i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en melding.

Norges Bank hevet renten for tredje gang siden september i mars og sa at den tar sikte på å øke tre ganger i år og fire ganger til i 2023, noe som vil bringe referanserenten til 2,5 % innen utgangen av neste år.

For juni var det en økning på 1,0 %.

Kronevalutaen svekket seg til 9,84 mot euro klokken 0835 GMT fra klokken 9,79 rett før Norges Banks kunngjøring.

Norges Bank bemerket at den diskuterte den potensielle effekten av krigen i Ukraina på norsk økonomi og hvordan det var «betydelig usikkerhet» rundt den. Han diskuterte også risikoen for at global inflasjon vil akselerere ytterligere selv om veksten avtar.

Banken var også «bekymret» for risikoen for stigende pris- og lønnsvekst i Norge.

«Hvis det er utsikter til vedvarende høy inflasjon, kan styringsrenten ha steget raskere enn prognosen for styringsrenten i marsrapporten tilsa,» sa han.

Den amerikanske sentralbanken hevet onsdag sin referanserente over natten med et halvt prosentpoeng, det største hoppet på 22 år, for å prøve å dempe inflasjonen.

Norges samlede prisvekst akselererte til 4,5 % på årsbasis i mars, selv om hovedkomponenten, som ekskluderer volatilitet i energi- og matvarepriser, økte med mer beskjedne 2,1 %.

Selv om prisene har steget litt mindre enn forventet, ventes stigende lønnsvekst og inflasjon på importerte varer å drive kjerneinflasjonen opp, sa Norges Bank.

Arbeidsledigheten som er registrert ligger i mellomtiden på bare 1,9 %, det laveste nivået siden finanskrisen i 2008-2009.

– Arbeidsmarkedet er stramt og arbeidsledigheten er lavere enn forventet, sier Norges Bank.

De generelle utsiktene, uttrykt av Norges Bank, gjør det sannsynlig at pengepolitisk komité vil holde fast ved planen om ytterligere syv økninger innen utgangen av 2023, sa Nordea Markets-økonomer.

«Krigen i Ukraina øker økonomisk usikkerhet, men det er fortsatt gode utsikter for en fortsatt oppgang i norsk økonomi», skriver Nordea i et notat til kundene.

(Rapportering av Victoria Klesty og Gwladys Fouche, redigering av Terje Solsvik, Kim Coghill og Catherine Evans)

Felicia Webb

"Henivne zombieforsker. Uhelbredelig matspesialist. Lidenskapelig nettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.