– Sammenlignet med uvaksinerte menn i alderen 16 til 24 år, var det 4 til 7 flere tilfeller av myokarditt per 100 000 vaksinerte innen 28 dager etter den andre dosen av Comirnaty. Etter den andre dosen av Spikevax var det samme antallet mellom 9 og 28 flere tilfeller, sier Rickard Ljung, professor og lege ved Legemiddelverket og leder for studien, i en pressemelding.

Studien publisert i JAMA kardiologi er den nordiske studien hvis foreløpige resultater førte til at Folkehelsemyndigheten i høst anbefalte å ikke gi Moderna Spikevax-vaksine til personer under 30 år.

Studien dekker 23 millioner innbyggere og er et samarbeid mellom Statens Serum Institut i Danmark, Instituttet for helse og velferd i Finland, Folkehelseinstituttet i Norge og Läkemedelsverket i Sverige. Myndighetene analyserte nasjonale folkeregistre og nasjonale vaksinasjons- og helsedataregistre.

– Myokarditt er sjeldent og derfor trengs en større populasjon for å kunne studere disse sammenhengene. Fordi vi har like helsesystemer og omfattende journaler i alle nordiske land, er nordisk samarbeid en styrke i disse sammenhengene, sier Rickard Ljung.