Jakten på lisensen på ulv er over

Jakten ble også avsluttet i Norge 15. februar, men ettersom en rettsavgjørelse medførte at jakten på lisensen ikke startet før 12. februar ble det ikke felt ulv på norsk side. Derfor ble det svenske Naturvårdsverket (SNO) pålagt å gjennomføre jakten der, slik at formålet med vedtaket kan nås. I den svenske delen av reviret ble jakten i reviret vanskeliggjort av dårlige snøforhold i bakkene og at det oftere ble funnet ulv på norsk side, hvor ca 70 % av landarealet finnes.

Fylkesnemnda har etter samråd med norske myndigheter mottatt informasjon om at SNO har fått i oppgave å gjennomføre det norske jaktvedtaket, noe fylkesnemnda ikke har innvendinger til. På svensk side er imidlertid jakten på lisensen over og det er ikke aktuelt å be om utvidelse av jaktsesongen, sier Maria Falkevik, ansvarlig rovdyr i styret i Värmlands län. På den annen side vil fylkesstyret sammen med interessenter arbeide for å få et felles bilde av situasjoner der det vil være hensiktsmessig og juridisk mulig å gjøre endringer i både jakttid og tildeling i fremtidige vedtak.

Jaktsesongen på ulv er satt av Naturvårdsverket for perioden 2. januar til 15. februar. Det er imidlertid fylkesstyret som avgjør hvor jakten kan finne sted og i hvilket omfang. Disse avgjørelsene tas allerede i september for å gi tid til rettslig gjennomgang av eventuelle klager.

Lisensjakten vil redusere tettheten av ulvenes revir

Formålet med autorisert ulvejakt er på kort sikt å redusere tettheten av revir i områder hvor tettheten er høyere. På sikt er målet å skape bedre vilkår for sameksistens mellom mennesker og ulv gjennom tydelig og forutsigbar forvaltning.

Lisensjakt på ulve er kanskje den delen av ulveforvaltningen som vekker mest følelser og diskusjon, men det er viktig å huske på at det kun er én forvaltningsbestemmelse blant mange andre og kun brukes der fylkesnemnda mener det oppfyller formålet. Alle skjøtselstiltak skal ha som mål å opprettholde ulvestammens gunstige vernestatus, og det gjelder også autorisert jakt og beskyttelsesjakt, legger Maria Falkevik til.

Evaluer jakten med lokale myndigheter og aktører

Noen nye situasjoner dukket opp under beslutnings- og gjennomføringsfasen for årets ulvejakt og fylkesstyrets erfaringer vurderes nå. Dette gjelder ikke minst Römskog-distriktet, hvor fylkeskommunen, etter tett samarbeid med norske myndigheter, for første gang vedtok å tillate jakt i et distrikt som deles av begge land. En viktig konklusjon er at de juridiske vilkårene for autorisert jakt i delt revir med Norge er mye klarere nå enn ved vedtakstidspunktet, noe som vil lette fremtidig grensesamarbeid innen ulveforvaltningen.

Fylkesstyret behandler nå årets jaktkort med både lokale jaktledere og relevante myndigheter i Sverige og Norge. Fylkesviltforvaltningsdelegasjonen diskuterer utfordringene med lisensjakt fra ulike interessegruppers perspektiv.

Andrea Gutierrez

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.