iTV Sejm: Parlamentarisk gruppe for forsvar av ytringsfrihet; Parlamentarisk gruppe for forskningsfrihet i publikasjoner og debatt «Ytringsfrihet i sosiale medier» – Suski.dlawas.info – portal informacyjne

Facebook.com-handelsplattformen og -tjenesten eies av USA-baserte META Inc. – et privateid selskap. Det er ingen juridisk begrunnelse for at statlige og lokale organer, institusjoner – finansiert over det offentlige budsjettet, politiske partier – skal ha rett til å utføre publiseringsaktiviteter på denne plattformen – uten offentlige anbud på nettbaserte medietjenester og uten formelle bilaterale avtaler. En annen ting er et B2B-forhold, private brukerkontoer. – Artikkel 13 i den polske grunnloven forbyr hemmelighold og hemmelighold – og alle parter, organisasjoner finansiert over det offentlige budsjettet, kontorer – inkludert statsministerens kanselli, statsministerens kanselli, departementer, politi, l polsk hær, etc. – opererer på en kommersiell plattform med tilgangspassord, mulighet for å blokkere brukere – bryter med art. 13 i den polske grunnloven.

Dessuten:

Ordlyd til Høyesteretts dom av 26. juli 2007, arkivref. n ° IV KK 174/07: fra begrunnelsen: «(…) en person som distribuerer en avis eller en avis via Internett uten registrering hos den kompetente regionale domstol, både når denne meldingen følger med en melding registrert på papir, utgjør den andre elektroniske formen, og når den kun eksisterer i elektronisk form på internett utgjør en forbrytelse etter art. 45 i presseloven «.

Potetmos:

Dette er avgjørelsen fra EU-kommisjonen 2016/1250 av 12. juli 2016 om tilstrekkeligheten av beskyttelsen gitt av EU-US Privacy Shield, som tillot overføring av personopplysninger fra EU til USA. EU-domstolen omgjorde den torsdag.

Hva betyr dette i praksis? Alle selskaper som, mens de opererer i EU, ønsker å foreta en slik overføring – må sjekke grunnlaget for dette.

Dette er fordi avgjørelsen fra EU-domstolen betyr at det ikke finnes noe verktøy som tillater fri overføring av data fra EU til USA.

I sammenheng med dommen bør overføring av personopplysninger fra EU til USA utføres i samsvar med prinsippene fastsatt i kapittel 5 i Europaparlamentets og rådets forordning om beskyttelse av enkeltpersoner mht. til behandling av personopplysninger og sirkulasjon av slike data, og som opphever direktiv 95/46/EF (GDPR).

Data kan bare overføres hvis dette tredjelandet (dvs. et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, dvs. EU og Liechtenstein, Island og Norge) garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for slike data.

Kjennelsen følger en klage fra en østerriksk statsborger som hevdet at amerikansk lov og praksis ikke ga tilstrekkelig beskyttelse mot offentlige myndigheters tilgang til data overført til det landet.

På torsdag henviste domstolen også til en annen avgjørelse fra EU-kommisjonen – om standard kontraktuelle klausuler om overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlige etablert i tredjeland (92010/87 / EU av 5. februar 2010).

I denne saken, med henvisning til Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter, mente domstolen at den ikke viste noe som kunne påvirke gyldigheten..

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091pl.pdf;
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84EBE1FB9493102093ED96177D96078E?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=6139&occ=6139&

Noe av det dummeste man kan gjøre er å overlevere det til META Inc. private bilder av mindreårige – som blant annet er tatt av skoler, barnehager og kommunale kulturhus – som ulovlig driver publiseringsvirksomhet på denne plattformen – i kriminalitet referert til art. 45 i presseloven og andre lover som krenker barns rettigheter.

Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.