Erica Falkenström, forsker ved Instituttet för framtidsstudier, mottar etikkprisen 2021 fra det svenske medisinsk-etiska rådet. Foto: Joakim Andersson

Prisen ble delt ut i dag, torsdag, i anledning etikkdagen til det svenske medicinsk-etiska rådet (Smer) i Stockholm.

Erica Falkenström, forsker ved Institutt for fremtidsstudier, mottar prisen «for sin innsats for å understreke viktigheten av etisk kompetanse i helsevesenets ledelse og etisk analyse i beslutninger om ledelse og organisering av helsevesenet».

I 2021 skrev han en rapport som fremhevet de organisatoriske etiske aspektene ved svensk beredskap for pandemien.

Rapporten, som blant annet ble tatt til etterretning av Läkartidningen, konkluderer med at det er alvorlige mangler i etiske hensyn i policydokumenter som styrer helseberedskap, både før og under pandemien.

– Tallrike drifts- og omsorgsmedarbeidere er rett og slett avhengige av etisk kompetente ledelses- og organisatoriske forhold som fremmer etisk ansvar. Utformingen av hele helsesystemet, inkludert styringsformer, personell og organisasjon, må hvile på etisk veloverveide grunnlag, sier Erica Falkenström i en pressemelding.

Les også:

Ny studie: mangel på etisk analyse i forberedelsene til helsekriser

Smers etikpris

Prisen ble etablert i 2015 og deles ut årlig til en person eller gruppe som har gjort en spesiell innsats for å ta opp medisinsk-etiske spørsmål i Sverige. Prisen består av et diplom og mulighet for vinneren til å velge tema for et seminar. Temaet skal være relatert til medisinsk etikk i Smers-virksomheten. Seminaret arrangeres i samarbeid med Smer.