FHM beskriver sunne bomiljøer – Arkitekten.se

Folkehelsemyndigheten, FHM, står bak en publikasjon som beskriver hvordan bomiljøer kan fremme helse.
– Vi ønsket å produsere en lett tilgjengelig publikasjon for å nå de som kommer i kontakt med problemer men mangler spesialistkunnskapen, sier Emma Franzén, landskapsarkitekt og forsker ved FHM.

Målgruppene for publisering er i hovedsak beslutningstakere i kommuner og regioner, og målet er å inspirere.

– Det er andre som for eksempel Boverket som jobber med konkrete føringer. Men for å fremme helsefremmende og helsemessig likestilling finnes det ingen slike regler, sier Emma Franzén.

Når man planlegger et område kan det handle om å satse mer på de som har vanskeligere for å komme seg rundt. Hvis det er lett å gå til helsestasjon og skole, betyr det at man kan møte naboer og beboere, som igjen skaper en sosial kontekst og så videre.

Kunngjøring

– Men det er ikke så enkelt at det bare handler om hva som bygger en kommune. De med midler kan bestemme hvor de skal bo, mens en familie med lavere inntekt og som kan få mange barn blir overfylt fordi de ikke har råd til å flytte, sier Emma Franzén.

Han ønsker spesielt å fremheve barnets perspektiv.

Emma Franzén, FHM.

– Barn selv er mer sensitive og påvirkes sterkere av miljøfaktorer, og miljøet har stor betydning for deres utvikling, sier han.

Emma Franzén påpeker at barn av foreldre med lavere utdanning og inntekt oftere er utsatt for risikofaktorer i hjem og omgivelser. Et viktig budskap til beslutningstakere er derfor å prioritere barnas tilrettelegging og hvordan det ser ut i og rundt skolene.

– Barn trenger nærhet til leken sin, de skal også kunne bevege seg utendørs og selvstendig, sier Emma Franzén.

Kunngjøring

Hvor er da de gode rollemodellene? Emma Franzén forteller at blandet overnatting med korte avstander til service og grøntområder ofte er bra.

Områder med muligens eneboliger, 1950- og 60-tallsleiligheter og hvor det har blitt tettere over tid. Bortsett fra at noe har vokst organisk og hvor omfanget er menneskelig.

Legg vekt på at eldre vegetasjonssorter og nyplanting også spiller inn.

– Opplevelsen av skjønnhet betyr mye for et miljø man ønsker å være i og ut i, sier Emma Franzén.

Om forfatterskapet til FHM

Boken har tittelen The Importance of Our Living Environment for god og lik helse.

Bomiljøet er definert som de miljøene vi bor, arbeider og tilbringer fritiden vår i.

Kunngjøring

Eksempler på faktorer som ifølge Bibelen påvirker helsen inkluderer:

  • god overnatting
  • lokalmiljøet
  • utesteder som skaper møter
  • steder som gir forutsetninger for bevegelse
  • nærhet til grønt og natur

Publikasjonen ble produsert under EUs Joint Action for Health Equity Europe-programmet, JAHEE.

Milo Pascall

"Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.