Europa taper terreng når det kommer til teknologi

Nyheter

Publisert: 2022-05-04 07:53

I følge McKinseys rapport «Securing Europe’s future beyond energy: Addressing its corporate and technology gap» taper Europa terreng til Kina og USA når det gjelder teknologi.

At Europa sakket etter teknisk har generelt gitt dårligere økonomiske resultater enn europeiske selskaper. I 2000 var verdien av store selskaper i Europa 7 milliarder dollar og i USA 8 milliarder dollar. I 2021 var de tilsvarende verdiene henholdsvis 21 og 46 milliarder dollar. Kapitalinvesteringene i Europa var også tre ganger lavere i 2021 enn i USA.

– Sverige og Europa har matet mange store globale selskaper, men faktum er at selskapene våre vokser saktere, genererer lavere fortjeneste og investerer mindre i forskning og utvikling enn sine amerikanske motparter. Det er derfor både en stor mulighet og et stort behov for Europa for å adressere forretningsresultater og innovasjonshull, sier Magnus Tyreman, Managing Partner for McKinsey i Europa og fortsetter:

– I mine samtaler med administrerende direktører i de største europeiske selskapene er det et stort engasjement for regionen, men også en økende bekymring for å henge på etterskudd på de teknologiske områdene som vil forme våre bransjer og samfunn de neste tiårene.

Europa er ledende på bare to områder

McKinseys rapport ser nærmere på ti teknologiområder som berører alle bransjer. Europa er ledende på kun to av ti områder; fremtidens materialer og miljøteknologi. I de øvrige åtte sektorene, hvorav syv er knyttet til kommunikasjons- og informasjonsteknologi og én sektor til bioteknologi, har Europa en svak posisjon.

– Et konkret eksempel på hvordan Europa har hengt etter med å ta i bruk nye teknologier er bilindustrien. Europeiske bilprodusenter er ledende produsenter, men de henger etter i segmentet for selvkjørende biler. Hovedårsakene er mangel på reguleringer og et sterkt økosystem for innovasjon i Europa, sier Magnus Tyreman, Managing Partner for McKinsey i Europa.

2-4 billioner dollar står på spill

Ifølge McKinsey er det en merverdi på mellom € 2 billioner og € 4 billioner per år som står på spill for selskaper frem til 2040. Dette tilsvarer 30-70 prosent av anslått BNP-vekst i Europa, eller ett prosentpoeng av vekst på verdensbasis. år i samme periode; seks ganger mengden som trengs i Europa for å oppnå netto nullutslipp innen 2050; ca. 90 % av alle gjeldende europeiske sosiale utgifter, eller 500 euro i månedlig inntekt for hver europeisk borger.

McKinsey skriver videre at i tillegg til det rent monetære gapet, har teknologigapet stor innvirkning på Europas vekst, langsiktige styrke innen bærekraft og regionens strategiske uavhengighet, som er avgjørende for å kunne utvikle og implementere morgendagens teknologi. . Dersom Europa ikke klarer å hamle opp med for eksempel kunstig intelligens, bioteknologi, skytjenester og automatisering, er både vekst og konkurranseevne i alle sektorer truet.

– Det er områder hvor Europa står sterkt. Et godt eksempel er bærekraft. En annen er måten vi har håndtert pandemien på, og det viser at Europa har god forutsetning for å handle og handle raskt i samme retning, sier Magnus Tyreman, Managing Partner for McKinsey i Europa.

Det må forbedre kompetansen i regionen

Rapporten viser at europeiske beslutningstakere må ta store og raske fremskritt for å endre og forbedre regionens tekniske kompetanse og konkurranseevne.

– For at Europa ikke skal være sårbart, må vi ta igjen. Barrierer mellom land i regionen må senkes, innovasjoner må både beskyttes og akselereres, og vi må samle menneskelige og økonomiske ressurser, sier Magnus Tyreman, Managing Partner for McKinsey i Europa.

Rapporten konkluderer med 11 politiske og regulatoriske initiativer som Europa kan vurdere for igjen å øke sin konkurranseevne.

Utfordringer og muligheter

Utfordringer for Europa:

Fragmenterte markeder og svake stordriftsfordeler

Regulatoriske barrierer

Mangel på økosystemer for teknologibedrifter

Underutviklede kanaler for risikovillig kapital

Muligheter for Europa:

Å gjøre ting sammen og øke sjansene for vekst ved å samle ressurser i regionen og senke de juridiske barrierene for ekspansjon.

Forenkle for å akselerere beslutningsmuligheter og øke feiltoleransen for innovasjonsselskaper.

Beskytt og styrk europeiske teknologiselskaper sammenlignet med gigantene i USA og Kina som ligger noen skritt foran.

Merk: Begrepet «Europa» refererer til de 27 medlemslandene i Den europeiske union pluss Norge, Sveits og Storbritannia.Lance Hawkins

"Henivne sosiale medier-nerd. Matelsker. Ond kommunikator. Ivrig ølspesialist. Hardcore bacon-banebryter. Faller mye ned."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.