I fjor fikk Komorbiditetsundersøkelsen i oppgave å undersøke hvordan intervensjoner for personer med rus- og avhengighet og andre psykiatriske diagnoser kan skje på en mer koordinert måte. Etterforsker Anders Printz vil blant annet foreslå hvordan man kan konsentrere ansvaret hos en rektor.

Delrapport skal leveres til regjeringen senest 30. november. Men nå gir regjeringen ytterligere mandat til å foreslå felles lovverk for personer som tas hånd om uten samtykke etter LVM eller LPT.

Målet er at det nye lovverket om tvungen omsorg skal bli mer fleksibelt, sikre at innsatsen skjer etter den enkeltes behov og styrke rettssikkerheten og tryggheten i omsorgen for personer i tvungen omsorg.

– I dag er det to lover som gir støtte til å kunne yte bistand uten samtykke for å redde liv og helse til mennesker med alvorlig psykisk lidelse eller avhengighet. Det betyr at det er fare for å falle mellom stolene. Med felles lovverk er det mulig å bedre omsorgen og øke rettssikkerheten for disse sårbare menneskene, sier sosialminister Lena Hallengren (S) i en pressemelding.

Utrederen skal også ta stilling og vurdere eventuelt behov for å endre ansvarsfordelingen mellom berørte ledere, kommunen, regionen og institusjonsrådet etter forslag til lovendring.

Nye deler av engasjementet skal rapporteres i sluttrapport senest 31. januar 2023.