Det var den første som ansatt personale fra leger og sykepleiere

Sykepleier Annika Högström startet akuttmedisinsk tjeneste i 1989 sammen med mannen sin, som var anestesilege, noe som gjorde ham til en pioner innen rekruttering av leger og sykepleiere. I dag, etter drøyt 30 år, er selskapet blitt et konsern i Sverige og Norge. Selskapet er det ledende personalselskapet i helsesektoren og Annika Högström er oppført blant de mektigste kvinnene i næringslivet.

Relatert lesning: Nyankomne innen helse og omsorg, Praktikertjänst, Jordmor som ville endre seg, Ulla Murmans kamp banet vei for ansettelsespersonale, De våget, vant og ledet an, Karolina Widerström utviklet svensk velferd

Relatert film: Forretningskvinne Ulla Murman

Studiespørsmål

 1. Hvorfor ønsket Annika å prøve å jobbe i helsesektoren?
 2. Hvorfor flyttet hun til Stockholm?
 3. Hvilket firma startet Annika med mannen sin og hvorfor var hun i Norrbotten?
 4. Hva fikk svenske leger lov til på slutten av 1980-tallet og hva betydde det?
 5. Hva hadde staten enerett til i denne perioden?

Diskusjon

Bemanningsbedrifter:

 • I dag er Läkarjouren den eldste svenske helsearbeiderbedriften. Hva synes du om personalbedrifter? Er det noen fordeler/ulemper? Diskutere.

Skjermbilde: lakarjouren.se

Spesialisering i Samfunnsfag / Historie / Bedriftsøkonomi / Entreprenørskap / og entreprenørskap

Ulla Murmans kamp banet vei for utleiepersonalet:

 • Forfatterbyråer har eksistert i over 150 år, men lenge ble de ansett i strid med privat arbeidsformidlingslov. En av dem som ville endret denne visjonen var gründeren Ulla Murman, som med sitt ukuelige sivilmot etter 40 års kamp har mistet statsmonopolet. Undersøk hvordan Ulla Murmans kamp mot myndighetene ryddet vei for utleiepersonalet.

Overtreder. Ulla Murman var en av de ledende personene som til slutt klarte å få til en endring av loven om personalsaker. Foto: Dan Hansson.

En nykommer innen helse og omsorg:

 • Praktikertjänst ble grunnlagt for å tilrettelegge for unge private fagfolk og tannleger. Selskapet har satt i gang flere vellykkede og innovative initiativer innen helsevesenet, tannhelse, barnevern og russektorer. Til tross for dette, eller kanskje fordi han gjorde det for godt, ble han lenge forfulgt av politikere. Å etterforske Praksistjenestens historie.

Venterommet, Thules legekontor. Søster Gunnel tar imot. Periode: 1950-tallet Deponent: Skandia AB Årsak ID: SKN002070

Jordmoren som ville bytte:

 • I 1988 startet jordmor Christina Wahlström fødeklinikken Mama Mia i Stockholm. Det ble starten på en dramatisk reise som førte til dagens kjede av klinikker for kvinner og barn i Sveriges tre største byer. Undersøk hvordan Christina Wahlström utfordret ikke bare politikkens sannheter, men også de veletablerte murene i helsesektoren.

Deponent: Senter for bedriftshistorie. Årsaks-ID: CFN010042

Sentralt innhold:

 • Historisk materiale som gjenspeiler menneskers rolle i politiske konflikter, kulturelle endringer eller kvinners og menns forsøk på å endre sin egen eller andres situasjon. (Historie 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati og politiske systemer på lokalt og nasjonalt nivå. Internasjonalt og nordisk samarbeid. Innbyggernes muligheter til å påvirke politiske beslutninger på ulike nivåer. Maktfordeling og muligheter for innflytelse i ulike systemer og på ulike nivåer basert på ulike demokratimodeller.
 • Identiteten, relasjonene og forholdene i det sosiale livet til grupper og individer basert på gruppering av mennesker etter kategorier som skaper både fellesskap og ekskludering.
 • Arbeidsmarked, arbeidsrett og arbeidsmiljø. Arbeidslivets parter, deres ulike roller og betydning for samfunnsutviklingen. Slik arbeidsmarkedet fungerer, ansettelsesvilkårene. (Samfunnsfag 1a1)
 • Næringslivets rolle og vilkår i samfunnet når det gjelder samfunnsnytte og samfunnsansvar, i nåtid og i et historisk perspektiv.
 • Ulike typer selskaper og selskapsformer. I forbindelse med dette er han opptatt av hvordan man starter en bedrift og av forretningsideens utforming og betydning. (Bedriftsadministrasjon 1)
 • Bedrifters rolle og vilkår i samfunnet i et historisk og internasjonalt perspektiv. I forhold til dette behandles samfunnssikkerhet og samfunnsansvar ut fra begrepet bærekraftig utvikling.
 • Grunnleggende lover og andre forskrifter som styrer virksomhetens handlinger i ulike sektorer.
 • Utformingen og betydningen av forretningskonseptet. I forbindelse med dette drøftes virksomhetsplanens struktur og funksjon. (Bedriftsadministrasjon 2)
 • Betydningen av entreprenørskap for enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og lokalsamfunn på områder som er relevante for studentutdanning.
 • Idéutviklingsprosesser: hvordan skape, evaluere, implementere, videreutvikle eller forlate ideer i prosjektaktivitetsområdet. I forhold til dette omhandler den hvordan produkter og ideer er beskyttet av lover og andre regler, for eksempel opphavsrett. (Entreprenørskap)
 • Noen viktige lover og andre forskrifter som regulerer virksomheten til selskaper. I forhold til dette tas det opp måten produkter og ideer beskyttes på gjennom lovgivning.
 • Veien fra idé til å starte en bedrift. I forbindelse med dette diskuteres hvordan man kan identifisere, skape og samarbeide i ulike former for nettverksbygging. Utformingen og betydningen av forretningskonseptet. (Entreprenørskap og næringsliv)

Lance Hawkins

"Henivne sosiale medier-nerd. Matelsker. Ond kommunikator. Ivrig ølspesialist. Hardcore bacon-banebryter. Faller mye ned."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.