Den svenske samebyen har vunnet mange år med reindriftstvister mot den norske stat

Norges Høyesterett, Høyesterett, anerkjenner samebyen Saarivuomas rett til å drive reindrift i det omstridte området i Norge. Norsk reindriftslovgivning kan derfor ikke stoppe dem. Ifølge kjennelsen kan ikke den norske stat kreve erstatning fra samebyen.

Dommen gjorde det også klart at den norske stat og landsbyen Saarivuoma Sami må bære sine egne saksomkostninger.

– Dommen viser at vi har sterke rettigheter. Vi har vunnet mot den norske stat i Høyesterett to ganger. Vi har selvfølgelig rettighetene også fra norsk side, sier Per-Anders Nutti, president i landsbyen Saarivuoma Sami, til Sameradion & SVT Sapmi.

Han saksøkte den norske stat i 2018

Landsbyen Saarivuoma Sami saksøkte den norske staten i 2018 og krevde eneretten til å gjete rein på norsk side på land der man i dag ifølge norske myndigheter kun har rett til å beite om sommeren. Alternativt søkte samebyen om enerett til sommerarbeid i det aktuelle området nord og nordvest for Álddesjávri / Altevann i Troms fylke.

Grunnlaget for konflikten er mangelen på en reindriftskonvensjon mellom Sverige og Norge. De forhandlingene har stått stille i flere år fordi det ikke er kommet til enighet. Dette resulterte i at Sverige levde etter grensetraktatreglene i Lapplandskodisillen av 1751 og at Norge på sin side vedtok en lov basert på den utgåtte reindriftskonvensjonen av 1971.

Tapt i tingretten

Samebyen tapte både i tingretten og lagmannsretten og anket deretter til Høyesterett. Høringene fant sted den første uken i mai, men på grunn av koronapandemien kunne ikke representantene for samebyen være fysisk til stede i Oslo, høringene ble fulgt via lenker.

Lance Hawkins

"Henivne sosiale medier-nerd. Matelsker. Ond kommunikator. Ivrig ølspesialist. Hardcore bacon-banebryter. Faller mye ned."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.