Sverige fortjener en bedre energipolitikk – Dagens Arena

diskusjon Avskaffe tilskudd til produksjon av elektrisitet, senke den elektriske katten epatsa om den nye atommakten, skriver lederne i MUF og KDU.

Alarmer for nye rekordstrømpriser, folk som må sove med forsyninger av tepper og klær fordi de ikke har råd til å varme opp hjemmene sine, og strømregninger som er like høye som husleie er advarsler som nylig har slått inn i nyhetene våre. Høye strømpriser og strømmangel rammer folks lommebok hardt og gjør det vanskelig for samfunnet å endre seg. For å styre strømforsyningen har det oljedrevne Karlshamnsverket fått en stadig mer avgjørende rolle i den svenske strømmiksen. Bare i år fyrte det oljefyrte kraftverket opp 22 millioner liter olje.

Dette er resultatet av den mangelfulle energipolitikken til sosialdemokratene og de grønne. Der de valgte å legge ned fullt funksjonell atomkraft fremfor å redusere utslippene. Den rødgrønne energipolitikken er en spøk. Vi trenger et stabilt, fossilfritt strømnett som kan gi strøm når det trengs, der det trengs. Både klimaet, folks lommebok og industriens tilpasningsevne ville vært til fordel.

Én av ti bedrifter vitner om at de har hatt problemer med strømmangel og høye strømpriser som har hindret eller umuliggjort store investeringer. Det er ikke bærekraftig at den grønne omstillingen bremses av mangel på strøm. Elektrifisering av samfunnet er kritisk hvis vi skal nå klimamålene, men det krever enorme mengder elektrisitet og derfor trengs all slags fossilfri energi.

Nå trenger vi en energipolitikk som setter klimaet i sentrum

Sekund Anders Ygeman (S), tidligere energiminister, høye strømpriser skyldes stigende gasspriser og økt etterspørsel. Dessverre er selv den nyutnevnte energiministeren et kortsiktig perspektiv Khashayar Farmanbar (S) partier. Ministrene unnlater å nevne at Sverige slo av atomkraften i løpet av Socialdemokraternas og Miljöpartiets syv år, noe som førte til strømmangel og høye strømpriser.
Til tross for at stengingen av Ringhals 1 og 2 førte til Svenska Kraftnät bedt om å kunne begrense forsyningen av strøm til nabolandene fra og med 1. januar 2022, for å garantere driftssikkerheten til det svenske elsystemet. Sverige vil imidlertid allerede i løpet av høsten begrense overføringen av elektrisitet kontinuerlig, og som svar på landets aksjoner vil Norge nå begrense elektrisitetsforsyningen til Vest-Sverige, noe som risikerer å få alvorlige konsekvenser for elektrisitetsforsyningen.

Sverige fortjener bedre. Vi trenger nå en energipolitikk som setter klimaet i sentrum, som garanterer forutsetningene for at industrien kan endre seg og som ikke tar inntektene fra innbyggerne. Vi kan ikke la voldsomme strømpriser og strømmangel hindre den grønne omstillingen, og vi kan ikke la folk fryse i hjemmene sine fordi de ikke har råd til å betale strømregningene sine. Her er hvorfor MUF og KDU ønsker:

Avskaffe subsidier til produksjon av elektrisitet. Elektrisitet spiller en avgjørende rolle i klimaendringene, men rettferdige forhold er nødvendig. Derfor bør tilskudd til strøm avskaffes. Vindsubsidier forvrenger markedet og gjør investeringer i kjernekraft, som er en stabil grunnkraft, ulønnsomme. Da må vi i stedet stole på importert strøm når vinden er mindre og ofte produseres den av kull eller olje.

Senk strømavgiften: Strømregningen påvirkes ikke bare av høye strømpriser, en tredjedel av strømregningen består av avgifter. For hver kilowattime betaler du 35,6 öre energiavgift. I tillegg betaler du også 25 % moms – på samme strømavgift. Det er på tide å redusere elavgiften til EUs minstenivå.

Investering i ny kjernekraft: Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel må atomenergien dobles dersom verden skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Regjeringen ønsker imidlertid ikke å klassifisere atomenergien som bærekraftig. Sverige, som mange andre land i Europa, forventes å bygge nye atomreaktorer for å oppfylle klimamålene og sikre elektrisitetsproduksjon. For å lette byggingen av atomreaktorer i Sverige, må vi forkorte de lange autorisasjonsprosessene.

Matilda Ekeblad
fagforeningspresident MUF

Nike Örbrink
president i fagforeningen KDU Sverige

Andrea Gutierrez

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.