Store gasskjøp fra Polen. PGNiG kjøper 21 lisenser i Norge

Norske myndigheter har godkjent PGNiG Upstream Norways kjøp av alle eiendeler til INEOS E&P Norge, inkludert andeler i 21 lisenser. Selskapet kan deretter fullføre kontrakten med INEOS-gruppen, signert i mars 2021. Det estimerte oppgjørsbeløpet for transaksjonen vil være omtrent 323 millioner amerikanske dollar (omtrent 1,27 milliarder PLN) sammenlignet med den opprinnelige prisen på 615 millioner dollar for transaksjonen. dato for den kontraktsmessige transaksjonen 1. januar 2021. Differansen skyldes reduksjonen i den opprinnelig avtalte kjøpesummen av inntektene som INEOS E&P Norge mottok for årets ni første måneder.

Dette er en meget lønnsom operasjon som demonstrerer PGNiGs ekspertise når det gjelder investeringer i markedet for leting og produksjon av hydrokarboner. Kjøpet av INEOS E&P Norge-lisensen lar oss nå et av de strategiske målene innen sikkerhet og diversifisering av gassforsyninger, og utvider samtidig vår portefølje med potensielle svært lønnsomme eiendelerstresset Paweł Majewski, styreleder i PGNiG SA. Selskapet er eneeier av PGNiG Upstream Norway.

De ervervede konsesjonene inkluderer felt som allerede er i produksjon: Ormen Lange (14 %), Marulk (30 %) og Alve (15 %). Nøkkelressursen er Ormen Lange, det nest største naturgassfeltet på norsk kontinentalsokkel. Videre eier PGNiG Upstream Norway 8,2 % av aksjene. aksjer i Nyhamna gassterminal (8,2 %), som betjener blant annet feltene Ormen Lange og Aasta Hansteen.

Reklame

Transaksjonen vil øke PGNiG Upstream Norways utvinnbare hydrokarbonreserver betydelig til 331 millioner fat råoljeekvivalenter (starter 1. januar 2021). Selskapet vil også øke naturgassproduksjonen med cirka 1,5 milliarder kubikkmeter. årlig. Tatt i betraktning forventet produksjonsvolum for de tidligere inneholdte lisensene, vil PGNiG-konsernet neste år nå produksjonsvolumet av naturgass fra felt på norsk kontinentalsokkel på et nivå på cirka 2,5 milliarder kubikkmeter. Dette betyr oppnåelse av målet satt i konsernstrategien 2017-2022.

Etter idriftsettelse av gassrørledningen Baltic Pipe, vil drivstoffet produsert av PGNiG Upstream Norway bli levert til Polen, noe som øker diversifiseringsnivået av gassforsyningen og dermed landets energisikkerhet.

matte. pressemeldinger / PGNiG

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.