Ny statistikk fra European Infection Control Agency ECDC viser at Sverige fortsatt er et av landene med lavest antibiotikaforbruk og prevalens av antibiotikaresistens i EU (inkludert Island og Norge) i 2020. Statistikken viser også at antibiotikaforbruket i de fleste rapporterende land falt betydelig, med 17,6 prosent målt i definert daglig inntak (DDD) per 1000 innbyggere og dag, i 2020 sammenlignet med 2019. I Sverige, som i andre land, falt salget mest innen poliklinisk omsorg, med 18,3 prosent.

All antibiotikabruk fører til resistens. Derfor må innsats i forebyggende arbeid, som å redusere smittespredning og å bruke antibiotika mest mulig ansvarlig, gjøres konsekvent på alle nivåer, sier Malin Grape, leder i Folkehelseetaten.

Sverige har lenge hatt en gunstigere resistenssituasjon enn mange land og var de første som arbeidet for å stoppe antibiotikaresistens. Vi er på mange måter et foregangsland på dette området, men det er kun sammen med andre land vi kan finne bærekraftige globale løsninger og dermed også bevare situasjonen i Sverige.

̶ For å prioritere riktig innsats trengs det bedre oversikt over situasjonen og bedre data, da dette mangler i mange land. Derfor støtter Folkehelsemyndigheten blant annet WHOs arbeid med GLASS, et globalt overvåkingssystem for bedre overvåking av både antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk. Dette er bare ett eksempel på mange internasjonale sammenhenger der Sverige sprer lærdom internasjonalt, sier Malin Grape.

Fakta: Antibiotika 18.-24. november

World Antibiotic Awareness Week er et årlig initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for å øke bevisstheten om antibiotikaresistens globalt. Årets tema er «Spread Knowledge, Stopping the Resistance».

å vite mer

Kategori: Nyheter