Rizzo Group AB (publ) sender en forespørsel om avtaleforhandling til Stockholm tingrett og offentliggjør årsregnskapet per 30. november 2021

STOCKHOLM (29. desember 2021) – Rizzo Group AB (publ) («Firmaet«), i forbindelse med publisering av denne pressemeldingen, vil sende en forespørsel om avtaleforhandling til Stockholms tingsrett.

Som tidligere meddelt har Selskapet sendt Selskapets kreditorer forslag til ordning som omfatter blant annet formuesregisteret. For at tingretten skal akseptere og behandle Selskapets krav om ordning med kreditorer, innehar mer enn to femtedeler av de kreditorer som er registrert i arveregisteret, hvis krav kan omfattes av ordningen, og til sammen mer enn to femdeler. av disse kravene totalt, sa de anså avtalen som akseptabel. Selskapet erklærer nå at dette kravet er oppfylt og fremsetter derfor krav om en avtalt forhandling.

I henhold til gjeldende lovgivning vil Selskapets balanse per 30. november 2021 vedlegges anmodningen om ordning med kreditorer, som angitt nedenfor. Årsregnskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.rizzogroup.se.

Budsjett for 2021-11-30

Rizzo-gruppen
30. november 2021
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 6.3
Materielle goder 16,0
Finansielle aktiviteter 75,6
Totale eiendeler 97,8
Omløpsmidler
Inventar 28.7
Andre kortsiktige fordringer 127,8
Kontanter og kontantekvivalenter 0,9
Totale nåværende ressurser 157,4
Totale eiendeler 255,2
Egenkapital -25.6
bestemmelser 4.4
Kortsiktig rentebærende gjeld 143,6
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld 132,8
Total egenkapital og gjeld 255,2

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Fins, konsernsjef, tlf: +46 (0) 8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, finansdirektør, tlf: +46 (0) 8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Denne informasjonen er informasjonen som Rizzo Group AB (publ) er forpliktet til å offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt, gjennom referansene ovenfor, for publisering 29. desember 2021 kl. 8.10 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) er ledende innen vesker, sko og tilbehør i Sverige og Norge med totalt 94 butikker. Virksomheten drives gjennom heleide kjeder Accent, Morris, Rizzo og avdelinger av NK med en rekke egne og eksterne merkevarer. Rizzo Group AB (publ) er notert på Nasdaq Stockholm under tickeren RIZZO B med ISIN-kode SE0000396822 og er basert i Stockholm. Konsernet har ca 257 ansatte (heltidsstillinger). For mer informasjon, besøk nettsiden www.rizzogroup.se

Følgende vedlegg er tilgjengelige for nedlasting:
Utgivelse

Se hele pressemeldingen og andre nyheter fra dette selskapet Cision Nyheter.
Vil du bli sett med nyhetene dine på Di.se?
Les mer om publikasjonen på Di.se


Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.