PGNiG har oppdaget et oljefelt på bunnen av Norskehavet

PGNiG Upstream Norway og lisenspartnere har oppdaget et hydrokarbonfelt i lisens PL939 i den sørlige delen av Norskehavet. De innsamlede prøvene indikerer tilstedeværelse av lett råolje, hvis ressurser – ifølge estimater publisert av Oljedirektoratet – varierer fra 19 til 63 millioner fat (omtrent 2,1-7,1 millioner tonn).

Feltet på den egyptiske gribbprospektet vil være et verdifullt tillegg til vår gruveportefølje på norsk kontinentalsokkel. Naturgass er fortsatt i hjertet av PGNiGs forretningsstrategi, men utvinningen av råolje lar oss diversifisere og optimalisere virksomheten vår i denne regionen understreket Paweł Majewski, styreleder i PGNiG SA, selskapet som eier PGNiG Upstream Norway.

Avsetningen på forsiden av den egyptiske gribben finnes i kritt-sandsteinsformasjonene som er en del av Lange-formasjonen. Letebrønnen nådde 3.883 meter under havoverflaten med en dybde på 301 meter på stedet.

Under boringen ble det tatt prøver og utført geofysiske målinger som vil bli gjenstand for dybdeanalyser. Resultatene vil bli brukt til å evaluere mulighetene for å utnytte de oppdagede ressursene, mens konsesjonærene ikke utelukker muligheten for å koble feltet til eksisterende infrastruktur til nabofeltene som allerede er i drift.

Reklame

PGNiG Upstream Norway eier 30 prosent. interesse for konsesjonen. Operatøren er Equinor Energy (55 % av aksjene). De resterende 15 prosentene. aksjene eies av Longboat Energy.

PGNiG Upstream Norway er aksjonær i 58 lisenser på norsk kontinentalsokkel. Selskapet anslår at produksjonsvolumet vil øke til over 2,5 milliarder kubikkmeter neste år. naturgass mot vel 0,9 milliarder kubikkmeter. antatt for i år. I tillegg til oppkjøpet vil det være et resultat av oppstart av produksjon fra nye felt og ytterligere brønner. Selskapet driver for tiden gruvedrift fra 14 felt.

PGNiG / Pressematerialer

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.