Personer med samisk bakgrunn kan få kulturtilpasset omsorg i Norge

pressemelding

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publisert: 2021-11-09
  • Kilde: Norrbottenregionen

Takket være en ny avtale kan personer med samisk bakgrunn bosatt i Norrbotten, Dalarna, Jämtland Härjedalen og Västerbotten få bistand for psykiske lidelser og avhengighetsproblemer ved den norske helseinstitusjonen Samisk Nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet , Sanks.

Sanks er en helseinstitusjon som tilbyr språk- og kulturtilpasset omsorg for samer. Det finnes ingen tilsvarende institusjon i Sverige. Avtalen omfatter Dalarna-regionen, Jämtland Härjedalen-regionen, Norrbotten-regionen og Västerbotten-regionen og ble muliggjort gjennom samarbeid i det samiske helsekunnskapsnettverket.

– Dette er noe samer i regionene har ønsket seg lenge. Mange har beskrevet at de føler seg forpliktet til å lære opp sin terapeut i samisk kultur, noe som forlenger helbredelses- og bedringsprosessen. Sanks tilbyr behandling til samer fra samiske terapeuter. Jada, det er veldig hyggelig å kunne tilby det, sier Harriet Hedlund, første visepresident i Västerbottenregionen.

Sanks tilbyr support på hovedkontoret i Karasjok eller ved en av sine avdelinger i Norge. Pasienter kan også få behandling i digitalt format. Personer som søker bistand ved Sanks bør kontakte helse- eller omsorgssenteret for en vurdering.

– Vi vet det kan være vanskelig å kontakte helsevesenet når man føler seg uvel og vårt håp er at avtalen med Sanks vil forenkle dette steget. Har du allerede en kontaktperson i primærhelsetjenesten eller psykiatrien, vil denne kunne hjelpe deg. Ellers går du til helsestasjonen din, sier Linda Frohm, regionråd i Norrbotten.

Avtalene inneholder også kompetansehevende tiltak der Sanks kan bistå regioner med ulike typer utdanning, herunder studiebesøk og auskultasjon til Sanks. Legepraktikant og psykologer (ST-leger og PTP-psykologer) kan velge å legge deler av opplæringen til Sanks.

– Sanks erfaring innen samisk kultur er viktig i pleie og behandling. Nå kan våre behandlere få hjelp av Sanks til å ta vare på en samisk pasient. Sanks kan også hjelpe oss med ulike pedagogiske tiltak, som forbedrer langtidspleien, sier Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd i Dalarna.

Regionen Jämtland Härjedalen har en samarbeidsavtale med Sanks siden 2015.

– Vi har seks års erfaring med å jobbe med Sanks med gode resultater. At fire regioner har blitt enige om en felles avtale er et styrketegn og det er svært gledelig at samer i det meste av Sveriges Saepmie nå kan få hjelp fra Sanks, sier Robert Hamberg, regionråd i Jämtland Härjedalen-regionen.

Om Sanks

Nasjonal kompetansetjeneste Samisk – psykisk helsevern og avhengighet tilbyr utredning og behandling av mennesker som lider av psykiske lidelser eller rusproblemer. I tillegg har de et nasjonalt oppdrag om å tilby bistand og omsorg til samiske innbyggere i Norge. Sanks jobber også med formidling av kunnskap, blant annet til helsepersonell, studenter og forskere innen språk- og kulturforståelse. Sanks er en avdeling som tilhører Sámi klinihkka innenfor Finnmarkssykehuset Helseforetak.

Sanks hovedfabrikk ligger i Karasjok. I tillegg er det avdelinger i Snåsa, Röros og Oslo.

Om avtalen

Avtalen inneholder:

  • Poliklinisk og døgnbehandling for personer med psykiske lidelser eller avhengighetsproblemer som trenger Sanks språk og legning tilpasset kultur.
  • Konsultasjon og veiledning av omsorgspersonell ansatt på regionalt nivå i primærhelsetjenesten, BUP og voksenpsykiatri.
  • Kontinuerlig opplæring av omsorgspersonell ansatt på regionalt nivå.
  • Auskultasjon og striping. Striping betyr at leger og psykologer under trening kan legge deler av opplæringen hos Sanks.

Det kreves henvisning til voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri i region Norrbotten, som videre viser til Sanks.

Informasjon om kunnskapsnettverket for Samisk helse

Samisk helsekunnskapsnettverk er et samarbeid mellom Norrbottenregionen, Västerbottenregionen, Jämtland Härjedalenregionen og Dalarnaregionen, samt Sametinget og en rekke samiske organisasjoner. Samisk helsekunnskapsnettverk arbeider for helse- og medisinsk omsorg som aktivt bidrar til god helse og likeverdig omsorg for samene i Sverige.

Kontaktperson

Navn: Linda Frohm
Tittel: Regionrådet (M)
Telefonnummer: 070-336 97 96

Navn: Risten Utsi
Tittel: Lege ved Samisk ressursenhet, Jokkmokk helsesenter
Telefonnummer: 070-915 44 25

Kommenter innholdet på siden

Her kan du legge inn kommentarer eller kommentere det gjeldende innholdet på nettstedet.
Det du skriver her sendes til Region Norrbottens nettredaktør.

Dersom du trenger å kontakte helsevesenet, ikke bruk dette skjemaet. Ikke skriv inn noen personlig informasjon her.

Ta heller kontakt med din helsestasjon eller omsorgsenhet på telefon eller ved å gå inn på 1177 Vårdguidens elektroniske tjenester.

* Nødvendig informasjon

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.