Norge, Sverige og Danmark signerer en forsvarssamarbeidsavtale. Og Finland? – EURACTIV.pl

Som et ledd i arbeidet med å styrke den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikken Sverige, Danmark Jeg Norge fredag ​​(24. september) undertegnet den en avtale om forsvarssamarbeid. Det kan imidlertid være overraskende at den fjerde av de nordiske «musketerene» ikke var til stede i denne gruppen. Hvor ble det av? Finland?

I kjernen av den nye trepartsavtalen er bekymringer for den økende spenningen i Østersjøregionen og trusselen fra Russland. Minialliansen skal først og fremst betjene Sverige, som i motsetning til Norge og Danmark ikke er medlem av NATO. Etter den kalde krigen forsømte svenske myndigheter spørsmålet om å styrke forsvarsevnen og demonterte praktisk talt de væpnede styrkene.

Forsvarsdepartementet Peter Hultqvist hevdet fredag ​​på svensk TV4 at det militære samarbeidet til de skandinaviske landene er nødvendig for Russlands vilje til å bruke makt for å nå politiske mål. Målet med den svensk-norsk-danske avtalen er derfor å fraråde Moskva.

Men hva er årsaken til Finlands fravær fra avtalepartene? Leder for det finske forsvarsdepartementet Antti Kaikkonen den begrunnet beslutningen om ikke å slutte seg til det nordiske initiativet av «territorielle grunner». Finland ligger relativt langt fra det danske stredet og Kaliningrad oblast. Videre har Helsinki allerede inngått en tilsvarende forsvarssamarbeidsavtale med Sverige og Norge og en bilateral avtale med Sverige.

I motsetning til det som ser ut, er det i tillegg til NATO også mange andre formelle forsvarssamarbeidsstrukturer i Nord-Europa. Et eksempel er Nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO), som dekker Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dens hovedmål er «å styrke det nasjonale forsvaret til de undertegnende statene i pakten, utforske mulige samarbeidsområder og effektiv implementering av felles løsninger» på forsvarsområdet.

Etablert av Frankrike Europeisk intervensjonsinitiativ (EI2) er å «støtte opprettelsen av en strategisk europeisk kultur». Den har tretten medlemmer, inkludert alle nordiske land unntatt Island. Også verdt å nevne Felles ekspedisjonsstyrker (JEF), ledet av Storbritannia. I tillegg til Storbritannia deltar også de nordiske og baltiske landene samt Finland og Nederland i dette prosjektet.

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.