Norge: Rafał Gaweł fikk politisk asyl

  • Gaweł ble sammen med andre personer blant annet anklaget for kommersiell svindel
  • Grunnleggeren av Observatory on Racist Behavior ble dømt til to års fengsel for utpressing og bedrageri
  • Gaweł og familien kom til Norge 7. januar 2019. Ifølge hans beretning flyktet han fra Polen i bil og hadde ikke gyldig pass da han krysset den norske grensen.

– Jeg er veldig glad. Nå kan vi trygt starte livet vårt i Norge – fortalte dagbladet Rafał Gaweł, presentert som en forsvarer av menneskerettighetene.

Gaweł og familien kom til Norge 7. januar 2019. Ifølge hans beretning flyktet han fra Polen i bil og hadde ikke gyldig pass da han krysset den norske grensen. – Polske myndigheter tok fra meg passet mitt, men takket være diplomatiske kontakter, som jeg ikke kan røpe, kom vi til Norge – sier han.

To dager senere ble asylsøknaden hennes avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI), men hun anket vedtaket til høyere myndighet. Ankeinstansen (UNE) ga polsk politisk asyl 30. september. «Klagen er tatt til følge. Søker er flyktning etter utlendingsloven og får ett års oppholdstillatelse med mulighet for forlengelse og gir mulighet for integrering og permanent opphold (…)» – understrekes det i dokument sitert av avisen.

Rafał Gaweł med dommen i Polen

Avisen «VG» skriver at Gaweł i Polen ble dømt til to års fengsel for forbrytelser for flere år siden. Ifølge ham ble «setningen oppfunnet og er faktisk en gjengjeldelseshandling fra polske myndigheter».

Ifølge advokaten som er ansvarlig for saken, Łukasz Niedzielski, erklærte ankeinstansen til UNE at straffesaken i Polen «bærer preg av politisk forfølgelse».

I avisen «VG» uttaler Gaweł at organisasjonen han grunnla er et «salt i øynene» av polske myndigheter, da den har bidratt til å identifisere koblinger mellom politiet og nynazister. Han hevder at han i Polen ble tvangsført til et psykiatrisk sykehus, hvor han delte celle med drapsmannen.

I følge portalen Dorzeczy.pl, Gaweł, sammen med andre personer, ble blant annet anklaget for kommersiell svindel. Foreningen hans, som i sin lovpålagte virksomhet skulle spre kultur og handle for nasjonale minoriteter, drev TrzyRzecze-teatret og Senter for overvåking av rasistisk og fremmedfrykt.

Portalen husket at «Rafał Gaweł ble dømt til to års fengsel for utpressing og bedrageri. Ofrene var eiere av selskaper som Gaweł gjorde forretninger med, en bank (220 000 PLN) eller Stefan Batory Foundation (107 000 PLN), som han jukset et stipend for å grunnlegge senteret».

I første omgang ble Rafał Gawło (i dette tilfellet gikk han med på å gi sine data og bildet sitt til media) dømt til fire års fengsel. Tidlig i januar 2019 reduserte Białystok lagmannsrett straffen til to års fengsel. Dommen er endelig.

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.