Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende avtale med ledere

Oslo | Norge kunngjorde fredag ​​at de ikke vil gi økonomisk bistand til Ungarn for ikke å komme til enighet med Budapest om identiteten til den uavhengige forvalteren som er ansvarlig for å fordele midler i sivilsamfunnet.

Det velstående skandinaviske riket er ikke medlem av Den europeiske union (EU), men er nært knyttet til det gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Som sådan gir den bistand til østeuropeiske land som er en del av EU, med mål om å utrydde ulikheter på kontinentet.

Omtrent 2,3 milliarder SEK, eller 220 millioner euro, hadde blitt satt av Norge og, i mye mindre grad, Island og Liechtenstein – andre EØS-medlemmer – til fordel for Ungarn i perioden 2014-2021, inkludert over 100 millioner kroner for sivilsamfunnet – som kan være maktkritisk.

– Giverland og Ungarn har ikke blitt enige om hvordan de skal forvalte sivilsamfunnsfinansiering, heter det i en uttalelse fra det norske utenriksdepartementet.

«Som et resultat vil ingen finansiering bli gitt til Ungarn for etablering av programmer i inneværende periode, og Ungarn mister tilgang til rundt 2,3 milliarder kroner,» sa han.

Mens de ungarske myndighetene var enige om at landets sivilsamfunnsmidler skulle forvaltes av en uavhengig administrator, er de uenige med sine norske motparter om valget av den aktuelle administratoren, forklarte departementet.

«Sivilsamfunnets finansaktør er ansvarlig for å forvalte over 100 millioner SEK i finansiering og må sørge for at disse midlene brukes til å styrke sivilsamfunnet, fremme aktivt medborgerskap og støtte sårbare grupper,» sa ministeren Ine Eriksen Søreide.

– Giverland må sørge for at den beste kandidaten for virksomheten blir valgt. Vi har ikke kommet til enighet med Ungarn på dette punktet,» la han til, sitert i pressemeldingen.

I likhet med Polen, blir suverene Viktor Orbans Ungarn jevnlig kritisert av sine EU-partnere for sine reformer, spesielt anklaget for å undergrave dommernes uavhengighet og rettighetene til LHBT-personer.

«Det blir i økende grad sett at både rettsstaten og demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter er under betydelig press i Ungarn. Det er totalt uakseptable angrep på minoriteter, sier Eriksen Søreide til NRK radio- og TV-mikrofon.

Den 9. juli annonserte Oslo en økning i sin økonomiske støtte til sivilsamfunnet og opplæring av dommere i Polen.

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.