Norge er det første i G10 som hever renten
Foto av Gwladys Fouche (Reuters / Scanpix)

Norges sentralbank ble en av de første og første G10-bankene som hevet sine rekordrenter til all-time high under en pandemi.

Sentralbanken hevet styringsrentene med 0,25 prosent. poeng fra rekordhøye 0 % emum.

Banken indikerer også at det er ventet nok en grunnrenteøkning i desember og 2024. Den bør ligge på rundt 1,7 % innen utgangen av året.

grenseøkonomien tilsier at pengepolitikken også kan bli gradvis normalisert, sa Øystein Olsen, leder av Norges sentralbank.

Andre sentralbanker har ennå ikke bestemt når de skal sette i gang pengepolitikk, selv når økonomier vokser raskt og økonomer begynner å bekymre seg for økende inflasjon. Island og Sør-Korea har allerede hevet basisrentene. Norge er først ute blant G10-vingene.

Den amerikanske sentralbanken la ut data om Bankstreiadien, som tyder på at en grunnrenteøkning kan forventes neste år. Sveriges Riksbank bekreftet denne uken at basisrenten vil forbli på 0 % til minst 2024. slutten.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder