NATO | Sosialdemokratene

Partnerskap med NATO er en viktig del av svensk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Svensk deltakelse i NATOs øvelsesaktiviteter vil fortsette. Dette viser at Sverige tar ansvar for sikkerheten i sin umiddelbare nærhet og øker samtidig forsvarets kapasitet og muligheter til å samarbeide med andre. Sveriges partnerskap med NATO bidrar til økt sikkerhet i vår umiddelbare nærhet, mens NATO-medlemskap ville ha motsatt effekt.

Militær alliansefrihet er en hjørnestein i svensk sikkerhetspolitikk. Det tjener oss godt og bidrar til stabilitet og sikkerhet i Nord-Europa. Det forutsetter en helhetlig og ansvarlig utenriks- og sikkerhetspolitikk i kombinasjon med et dyptgående forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid, særlig med Finland, og en troverdig vernepliktsbasert nasjonal forsvarsevne. Sverige utvikler militære kapasiteter både med enkeltland og med NATO, dette gjøres gjennom samarbeidsavtaler og ordninger, ikke minst med våre nordiske og baltiske naboer.

Vi ønsker ikke at Sverige skal søke om NATO-medlemskap. Militæralliansefrihet gir Sverige handlefrihet til å handle i en gitt situasjon på den måten som best gagner avslapning og fredelig utvikling og garanterer Sveriges uavhengighet i utenrikspolitikken. Det er viktig at den svenske sikkerhetspolitikken forblir stabil, tydelig og langsiktig.

Europa og USA må ta et stort globalt ansvar gitt den geopolitiske situasjonen og den transatlantiske forbindelsen er en nøkkel for å ivareta våre felles verdier og interesser.

Les mer om sosialdemokratiets syn på alliansefrihet og vår sikkerhetspolitikk.

Fakta om NATO

Hva er NATO?

Den nordatlantiske traktatorganisasjonen, NATO, er en politisk organisasjon og militær forsvarsallianse. NATO ble dannet i 1949 av ti vesteuropeiske land, samt USA og Canada. NATO har i dag 30 medlemsland som samarbeider om felles sikkerhets- og forsvarsspørsmål, sammen med 40 land i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten og Asia, gjennom formaliserte partnerskap. NATOs handlinger er basert på det såkalte strategiske konseptet, som består av kollektivt forsvar, internasjonal krisehåndtering og sikkerhetssamarbeid med partnere.

Hvilke land er NATO-medlemmer?

Albania, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Canada, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Greater Storbritannia, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA.

Hvordan samarbeider Sverige med NATO?

Sveriges samarbeid med NATO skjer innenfor rammen av Partnerskap för fred (PFF). Det ble lansert i 1994. Det er et samarbeidsprogram mellom NATO og interesserte stater innenfor Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Målet er blant annet å øke muligheten til å delta i fredsfremmende innsats på internasjonalt nivå. Avgjørende for samarbeidet til PFF er at hvert land selv bestemmer på hvilke områder og hvordan det er villig til å samarbeide. ‍

Samarbeidet mellom Sverige og NATO har blitt utvidet og utdypet siden 1994, og Sverige har bidratt til NATOs internasjonale krisehåndteringsinnsats. Siden 2014 har blant annet Sverige og Finland inngått individuelle partnerskap med NATO, Enhanced Opportunities Program (EOP). EOP gir hvert land muligheten til å videreutvikle samarbeidet med NATO i henhold til dets vilje, evne og behov. Sverige og Finland er i dialog med NATO om sikkerhet i Østersjøregionen, og dette er en viktig del av svensk-finsk forsvarssamarbeid.

I februar 2022 aktiverte Sverige og Finland det såkalte MSI-formatet for første gang innenfor NATO, som gir mulighet for dyptgående informasjonsutveksling, mer dyptgående konsultasjoner og koordinerte aktiviteter med Forsvarsalliansen.

Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.