Høye drivstoffavgifter truer arbeidsplasser og næringsliv – Skövde Nyheter

Svensk matproduksjon og vår transport er truet på grunn av høye dieselpriser.

Dette er en avsender.Meningene er fra forfatteren.

Skaraborgmoderater mener matproduksjon og transport er truet på grunn av dieselpriser.

Den kraftige økningen i dieselprisene legger et hardt press på svenske bønder. I 2021 økte prisen på diesel med 3 SEK eksklusiv moms, noe som tilsvarer 750 millioner SEK i ytterligere kostnadsøkninger for svensk landbruk.

Transporten rammes også hardt, da den høye prisen på diesel truer både transportnæringen og svenske selskaper som er avhengig av veitransport. For hver krone som prisen på diesel øker, tilsvarer det cirka 60 000 SEK på årsbasis for hver svenske lastebil. Høye drivstoffpriser i Sverige gjør at utenlandske transportører med lavere drivstoffpriser kan konkurrere med svensk transportindustri og sette svenske arbeidsplasser og bedrifter i fare.

Charlotte Nordström (M) stortingskandidat Skaraborg. Foto: Skriv ut bilder

Annonse

Annonse

Sten Bergheden (M) Stortingsrepresentant i Skaraborg. Foto: Skriv ut bilder

Siden begynnelsen av året har drivstoffprisene blitt enda høyere på grunn av reduksjonsplikt og nye avgiftsøkninger. Når det gjelder reduksjonsplikten må den revideres umiddelbart, den miljøvennlige drivstoffblandingen skal ikke føre til prisøkning ved pumpen, så avgiftene må reduseres ytterligere for å kompensere for dette. Sverige har i dag de klart høyeste dieselprisene i Europa. Mens diesel koster rundt 15 SEK / liter i Norge, koster diesel over 20 SEK / liter i Sverige, noe som rammer svensk landbruk, transport og næringsliv hardt i landet. Høye avgifter på drivstoff setter matproduksjonen, arbeidsplassene, bedriftene, transporten vår i fare, og rammer hardt de som ikke har alternativer til bil. Vi moderate ønsker å redusere avgiften på bensin og diesel.

Gabriela Bosnjakovic (M) vara i bystyret. Foto: Skriv ut bilder

Ylva Pettersson (M) Skara byråd. Foto: Skriv ut bilder

Nå må det tas politiske grep for å sikre at landbrukets langsiktige konkurranseevne styrkes betydelig, ellers risikerer vi at importert mat øker og arbeidsplasser går tapt i Skaraborg og Sverige. Vi moderate vil at svensk landbruk skal produsere mer mat, det er bra både for miljøet og klimaet!

Annonse

Annonse

Moderaterna ønsker derfor å styrke konkurranseevnen til svensk landbruk og våre bedrifter.

Allerede i 2020 viste det svenske jordbruksrådets årsrapport at landbrukets lønnsomhet må forbedres dersom hovedstrategien i matstrategien om å øke matproduksjonen skal oppfylles. Med rekordhøye drivstoffpriser og stigende importpriser på andre innsatsvarer, belastes landbruket ytterligere økonomisk. Det er et tap for klimaet hvis vi eliminerer svensk matproduksjon og tvinges til å importere produkter med større klimapåvirkning i stedet.

Sverige må umiddelbart revidere reduksjonsplikten og redusere drivstoffavgiftene.

Sten Bergheden (M) Stortingsrepresentant i Skaraborg

Charlotte Nordström (M) stortingskandidat Skaraborg

Ylva Pettersson (M) Skara byråd

Gabriela Bosnjakovic (M) vara i bystyret

Lance Hawkins

"Henivne sosiale medier-nerd. Matelsker. Ond kommunikator. Ivrig ølspesialist. Hardcore bacon-banebryter. Faller mye ned."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.