Det er derfor Agenda undersøker svensk narkotikapolitikk

Den norske borgerlige regjeringen foreslår nå en avkriminalisering av egen besittelse og bruk av en mindre mengde narkotika, for å gi rom for bistand fremfor straff.

Det ville bety en total omlegging av norsk ruspolitikk og forslaget om en «rusreform» har utløst mye debatt.

Stortinget har foreløpig ikke behandlet regjeringens forslag og foreløpig er det lite sannsynlig at det går gjennom da SV på sin kongress nylig sa nei til å avkriminalisere eget bruk av andre enn tunge rusmisbrukere.

Den norske regjeringen var inspirert av Portugal, som hadde enorme overdose- og hivsmitteproblemer blant rusmisbrukere på 1990-tallet.

I 2001 avkriminaliserte Portugal bruken av alle rusmidler. Det er fortsatt forbudt, men alle som blir tatt med opptil ti doser til eget bruk blir ikke straffet, men behandlet.

Reformen beskrives som en suksess: dødeligheten gikk ned, politiet frigjorde ressurser, og den fryktede økningen i narkotikabruk ble aldri en realitet. De siste årene har imidlertid narkotikarelatert dødelighet økt i Portugal, men ikke til samme nivå som før.

I Sverige dør mer enn ti mennesker hver uke av narkotikamisbruk. Og dette til tross for en svært restriktiv svensk narkotikapolitikk.

Sverige har en særstilling innenfor EU

540 dødsfall i 2019 gir Sverige en særstilling innenfor EU. Riksdagens sosialutvalg har oppfordret regjeringen til å evaluere svensk narkotikapolitikk og flere viktige instanser, som Folkehelsemyndigheten i Sverige, har bedt om at denne evalueringen også inkluderer kriminaliseringen av eget rusbruk som ble innført på slutten av 1980-tallet og påfølgende. økte sanksjoner i 1993.

Det er foreløpig ikke oppnevnt noen gransking fra regjeringen, saken forberedes fortsatt i regjeringskontorene. Men allerede nå har regjeringen gjort det klart at spørsmålet om avkriminalisering ikke skal tas med i en fremtidig utredning.

Regjeringen mener den restriktive svenske politikken er årsaken til at Sverige har lykkes internasjonalt med å holde narkotikabruken blant unge lav. Avkriminalisering vil normalisere narkotikabruk, frykter regjeringen.

Ideen med lovverket da det ble innført i 1988 og styrket i 1993 var nettopp å motvirke bruk av narkotika og forebygge narkotikamisbruk. I en evaluering av år 2000 het det kriminalitetsforebyggende konsulent at lovverket ikke så ut til å ha virket avskrekkende på unges rusvaner. Siden den gang er det ikke gjort nye vurderinger.

Rapporter på agendaen fra Portugal, hvor egen bruk og besittelse av narkotika for 20 år siden har blitt avkriminalisert.

Vi viser også i en artikkel hvordan svensk narkotikapolitikk har blitt en av de strengeste i Europa.

Vår sending inkluderer også statssekretæren Maria Jahrmann Bjerke (Höyre) som jobber for den norske helseminister Bent Höie.

Justisministeren svarer på sakslisten Morgan Johansson (S) om hvorfor den svenske regjeringen gjør en helt annen vurdering av narkotikapolitikken enn den norske.

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.