Bioextrax starter et evalueringsprosjekt med den viktigste europeiske produsenten av bioplast

Bioextrax AB (publ.) kunngjør at selskapet har igangsatt et evalueringsprosjekt med en ledende europeisk produsent og distributør av biobasert og biologisk nedbrytbar plast («Bioplastprodusenten»). Bioplastprodusenten, med cirka 250 millioner euro i omsetning og 600 ansatte, vil evaluere potensialet til PHA-bioplastutvinning ved bruk av Bioextrax-teknologi. Prosjektet er finansiert av produsenten Bioplast.

Bioplastprodusenten bruker i dag PHA i ulike produkter og har også drevet med utviklingsarbeid på egen PHA-produksjon en stund. Dette utviklingsarbeidet førte imidlertid ikke til kommersiell produksjon, da de vurderte at gruvefasen, med de teknologiene de tidligere hadde tilgang til, var for dyr til å tillate kommersiell produksjon. Derfor vurderer produsenten av Bioplast nå det tekniske og kommersielle potensialet ved å bruke Bioextrax-ekstraksjonsmetoden i kombinasjon med den proprietære akkumuleringsmetoden, for å produsere PHA kostnadseffektivt. Partene har ikke definert en utløpsdato for evalueringen, og har heller ikke startet forhandlinger om de kommersielle betingelsene for eventuelle fremtidige samarbeid.

«For det første viser dette prosjektet, sammen med våre andre evalueringsprosjekter med PHA-produsenter, behovet for vår patenterte utvinningsteknologi. Utover det ser jeg en stor forretningsmulighet i akkurat dette prosjektet da prospektet i dag bruker PHA i ulike produkter de selger og vil da kunne bli sin egen kunde. Markedsrisikoen er derfor lav når teknologien er installert.Sier Edvard Hall, administrerende direktør, Bioextrax.

Denne informasjonen er slik at Bioextrax AB (publ.) er forpliktet til å publisere i henhold til EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt, via kontaktpersonens byrå nedenfor, for publisering 7. desember 2021.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Edvard Hall, adm. dir

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com

Informasjon om Bioextrax

Bioextrax ble grunnlagt i 2014 på grunnlag av forskning ved Institutt for bioteknologi ved Universitetet i Lund. Prosessteknologiene muliggjør kostnadseffektiv produksjon av bioplastisk PHA fra sukrose (sukker) som råmateriale, kostnadseffektiv og fullt biobasert PHA-ekstraksjon fra PHA-produserende bakterier med et proteinhydrolysat som biprodukt, samt økonomisk mikrofiber produksjon fra fjær og proteiner og aminosyrer fra fjær eller slakteriavfall. Bioextrax prosessteknologier produserer deretter kostnadseffektivt en rekke ulike miljøvennlige materialer, ved å bruke billige råvarer eller industriavfall/reststrømmer som råmateriale. Selskapets nåværende forretningsmodell er å lisensiere bruken av sine ulike prosessteknologier i ulike forretningsområder. Selskapet er notert på Spotlight-aksjemarkedet. Les mer på www.bioextrax.com.

Følgende vedlegg er tilgjengelige for nedlasting:
Utgivelse

Se hele pressemeldingen og andre nyheter fra dette selskapet Cision Nyheter.
Vil du bli sett med nyhetene dine på Di.se?
Les mer om publikasjonen på Di.se


Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.