Armonait diskuterte Kinas svar med en talsmann for den tyske regjeringen

Franziska Brantner. Foto av Floriano Gaertner (Imago / Scanpix)

Aurin Armonait, økonomi- og innovasjonsminister, møtte Franziska Brantner, parlamentarisk statssekretær ved det tyske føderale departementet for økonomi og klimabeskyttelse på tirsdag for å diskutere Kinas økonomiske press på Litauen og en mulig tiltalt.

Bilateralt økonomisk samarbeid, handel og betydningen av investeringer ble også diskutert, departementets pressemelding.

Vi håper at Tyskland aktivt vil støtte initiativet til det franske presidentskapet i Den europeiske union (EU) for å utvikle et nytt anti-tvangstiltak så snart som mulig, som kan brukes under spesielle omstendigheter, for eksempel situasjonen i Litauens forhold til Kina .TIL. Armonait.

Ifølge henne merkes konsekvensene av Kinas handlinger ikke bare av Litauen, men også av hele EUs indre marked. Tyske, franske, norske, estiske og andre EU-land lider tap. Ja, sier han, EUs motstand mot kinesisk press har blitt testet.

I følge den litauiske ministeren merkes konsekvensene av Kinas handlinger ikke bare av Litauen, men også av hele EUs indre marked. Tyske, franske, norske, estiske og andre kapitalselskaper i EU lider tap. Dette tester EUs motstandskraft mot press fra tredjeland.

I rapporten heter det at F. Brantner bekreftet sin støtte til Litauen i møtet med A. Armonaitė. Ifølge representanten for det tyske departementet må EU ha en enhetlig utenrikshandelspolitikk og snakke i samklang med tredjeland. Den er også enig i at litauiske selskaper kan bruke tjenestene til det tyske handelsbyrået for å komme inn på et nytt handelsmarked. Tyskland ser fortsatt på Litauen som et attraktivt sted å investere.

A. Armonait understreket overfor representanten for Tyskland viktigheten av økonomiske forbindelser mellom Litauen og Tyskland: mer enn 50 investeringsprosjekter ble utført, som skapte over 7 000 arbeidsplasser, og den totale investeringen til tyske aksjeselskaper i Litauen utgjør ca. 1,48 milliarder. EUR.

Samtidig delte vi synet om at den grunnleggende konflikten (med Kina SNB) som vi er til stede i er relevant for det europeiske fellesmarkedet, og derfor må integriteten til det europeiske indre markedet opprettholdes på lang sikt, sa Armonait .-reportere på Seimas tirsdag.

Bare ved å snakke med en europeisk stemme er det mulig å finne denne situasjonen, ettersom ikke bare litauiske selskaper, men også integrerte europeiske markedsselskaper som har partnere i Litauen, havnet i en vanskelig situasjon.

Ifølge ministeren følte han tysk støtte til Litauen under møtet.

Det er viktig å utvikle en felles europeisk handelspolitikk. (…) Europa trenger en felles handelspolitikk som fungerer i praksis, sa Armonait.

Ministeren sa at han mottok forsikringer fra sin tyske kollega om at Tyskland fortsatt anser Litauen som svært trygt og lovende for investeringer.

Han sa at han hadde diskutert tyske investeringer i litauisk fornybar energi med F. Brantner.

I 2020 var Tyskland det første største eksportmarkedet for litauiske tjenester, og sto for 15 % (1,6 milliarder euro) av den totale eksporten av litauiske tjenester. Biliary handel har nådd 6 milliarder. EUR.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.