Informasjon

En viktig del av arbeidet vår er å spre informasjon om tilbudet , og om hva vold i nære relasjoner gjør med mennesker.
Vi reiser ut og holder foredrag om Betzy og vold i nære relasjoner på:
  • Skoler
  • Introduksjonsentre
  • Andre hjelpeinstanser
  • Asylmottak
  • Frivillige organisasjoner
  • Og andre som ønsker å lære mer om temaet

Hvert år prøver vi å delta på flere messer og stands rundt om i eierkommunene våre.

Vi har brosjyrer på flere språk, og rettet mot kvinner og menn som vi sender ut til resten av hjelpeapparatet og våre eierkommuner.

Ønsker du at vi skal komme til dere?  Ta kontakt på info@betzykrisesenter.no eller ring 32 83 03 46