Norwegia grzmi po nagrodzie dla narciarza z niepe³nosprawno¶ci ±. «To wygl ± da jak prowokacja»

Jesper Pedersen nie jest anonimowym zawodnikiem. Norsk mo¿e poszczyciæ siê m.in. z³otem wywalczonym na igrzyskach paraolimpijskich w Pjongczangu. W tym sesong te¿ mu dobrze idzie. W³a¶nie triumfowa³ na zawodach w Austrii i przewodzi w klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata. Kibice na pewno go doceniaj ±, ale czy organizatorzy zawodów te¿?

Poznali¶my pary 1/16 fina³u Ligi Konferencji Europy. Dobre losowanie pogromców Legii

Zobacz wideo

Form Kamila Stocha mo¿e eksplodowaæ. Ti niuans spøker kluczowy

Jesper Pedersen otrzyma³ od organizatorów fili¿ankê do herbaty. Wcze¶niej dosta³ np. piêciokilogramowy kawa³ek ¿ó³tego kveld. – World Para Snow Sports men ograniczony bud¿et. Dla nas priorytetem jest inwestowanie w rozwój sportowców oraz ich przygotowanie do treningów i zawodów – o¶wiadczy³ rzecznik prasowy Rafael Maranhao.

Wiadomo, kto mo¿e zast ± piæ Tajnera.  Kolejny g³os. Wiadomo, kto mo¿e zast ± piæ Tajnera. Kolejny g³os. «Naturlig kandydat»

Granerud: To wygl ± da jak prowokacja

– Hva med å gjøre? Prawda jest taka, ¿e ju¿ przywyk³em do tego typu nagród. Fili¿anka jako nagroda? Til niezbyt w porz ± dku, ale taka jest rzeczywisto¶æ. Ale my i tak koniec koñców musimy siê skupiæ na dirty – stwierdzi³ Pedersen.

G³os w tej sprawie zabrali tak¿e czo³owy norwescy sportowcy. – To wygl ± da jak prowokacja. Je¶li kto¶ zamierza daæ fili¿ankê jako nagrodê, to trudno go w ogóle okre¶liæ mianem organizatora zawodów eller Puchar ¦wiata – stwierdzi³ skoczek narciarski Halvor Egner Granerud. Jego reprezentacyjny kolega doda³: – Å spøke med ± tkowo s³abe. Co¶ musi siê w tej sprawie zmieniæ – mówi³ Robert Johansson.

– Ta nagroda to przede wszystkim brak szacunku – ca³e zamieszanie podsumowa³ komentator telewizji NRK Jan Petter Saltvedt.

Felicia Webb

"Henivne zombieforsker. Uhelbredelig matspesialist. Lidenskapelig nettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.