Fem forslag på årets styremøte knyttet til klima og miljø, og fire av dem var representert ved Leger for miljøets forening.

Foreningen ønsket blant annet at den svenske lægeforeningen opprettet en sentral klimadelegasjon og at foreningens reisepolicy oppdateres for å redusere karbonutslipp. De ønsket også å øke åpenheten om forbundets økonomiske investeringer og at forbundets matpolitikk skulle være mer miljøvennlig.

Miljøleger har bedt om flere verksteder. Til tross for gode ambisjoner i den svenske läkarforeningens Klima- og helsepolitiske notat 2015, er det faktisk gjort for lite, mente de. Nylig skrev også presidenten i foreningen Maria Wolodarski at «oppfølgingsarbeidet dessverre har stoppet opp», i en debattartikkel her i Läkartidningen.

Forbundet krevde i et forslag blant annet at den svenske lægeforeningen oppretter en sentral klimadelegasjon for å inkludere klima og helse i strategiske dokumenter, utvikle mål som kan følges.

Rådet var imidlertid enig med forbundsrådet i at det er grunnleggende feil å la et råd styre fokuset på strategiske dokumenter – dette er rådets jobb – og sa derfor nei til det hele.

Selv Leger for miljø med sine andre forslag oppnådde ingen suksess. De ble avvist eller vurdert som svar.

Det ble blant annet avvist når det gjaldt forbundets påstand om at den svenske läkarforeningen kun skulle tilby fagforeningskurs og sameie på steder hvor det er mulig å komme seg dit uten flukt. Rådet var også enig med forbundsrådet i at dagens reisepolitikk – ifølge hvilken tog er å foretrekke fremfor biler og at begge er bedre enn fly – er tilstrekkelig.

Det ble også avslått da SLF-studenten ønsket at den svenske läkarforeningen skulle ha vegetariske alternativer som hovedalternativ til sine arrangementer, men tilby ikke-vegetariske alternativer på forespørsel.