Magdalena Andersson taler på S-kongressen

Magdalena Andersson innledet sin tale med et historisk tilbakeblikk og viste til at deregulering og privatisering har skapt økende gap og motsetninger i samfunnet.

– Partivenner, det svake samfunnet har kommet til veis ende, sier han.

«Smilet på Wall Street»

Han siterer budsjettomleggingen på 1990-tallet og «de smilende bankfolk på Wall Street» som hevdet at svensk velferd var dømt.

Men nå har vinden endret seg. Det deregulerte markedet viste seg ifølge Andersson ikke å være løsningen da finanskrisen slo inn.

– De smiler ikke lenger på Wall Street, sier han.

Han ønsker å forbedre økonomisk bistand

Deretter viet han mye av talen sin til segregering og kriminalitet.

Ifølge Magdalena Andersson førte utilstrekkelig politikk til segregering, som igjen la grunnlaget for mye av volden i Sverige.

– I det tomrommet finner andre krefter sted. Organisert kriminalitet og kriminelle gjenger, sier Magdalena Andersson.

Hun sier hun er klar til å snu hver stein for å bryte segregeringen og mener at alle sosialdemokrater, det være seg statsråder eller varamedlemmer i et politisk utvalg, må jobbe like hardt for dette.

Ifølge henne er et første skritt økonomisk bistand.

– Er du helt frisk og arbeidsfør, må du oppfylle like klare krav til aktiviteten, uavhengig av i hvilken form du får støtte. Dette signalet er viktig, slår han fast og understreker at alle som mottar økonomisk bistand bør forvente å lære svensk og å jobbe et visst antall timer i uken.

Klima og trivsel er viktige prioriteringer

En annen del av talen var viet klima. Sverige ser nå opptakten til en grønn industriell revolusjon, sier Magdalena Andersson og viser blant annet til karbonfri stålproduksjon og batterifabrikker.

– Jeg ønsker å se en kraftig utvidelse av statens grønne kredittgarantier de neste årene, sier Magdalena Andersson og legger til at hun ønsker å se en utvidelse på minst 100 milliarder svenske kroner i løpet av neste periode.

På slutten av talen vendte den nyvalgte partilederen tilbake til velferden og tok tilbake sin far som led av Alzheimer og ifølge Magdalena Andersson fikk både han og familien den støtten de trengte.

Han lover å «stoppe jakten på profitt i velferden» og sier de nå bør ta tilbake kontrollen over svensk velferd.

SVT Forum sender direkte fra S-kongressen – du kan følge den her

Danny Simonds

"Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.