I slutten av august ønsket sosialdemokrater i Stockholmsregionen at regionen skulle gjennomføre en gjennomgang av eierskapet til Doktor.se, som driver tre legekontorer i fylket. Årsaken var at det kinesiske selskapet Tencent, som den kinesiske staten er partner i, kjøpte den svenske helsetjenesteleverandøren.

Men det blir ingen eiendomsgjennomgang, melder Industri i dag. Ifølge regionråd for omsorg og valgfrihet Tobias Nässén (M) gir ikke lovverket i dag regioner noen særlig stor mulighet til å undersøke eiendommens struktur. Og Helse- og helserådet i Stockholmsregionen kom til den konklusjonen at eierskapet på 5 %, som er Tencents eierandel, ikke er nok for en eierskapsoverhaling.

Det kan imidlertid bli annerledes i fremtiden. Det legges fram en nasjonal gransking i november som omhandler direkte investeringer i verneverdige områder.

Sosialdemokrater mener imidlertid at en eiergjennomgang absolutt kan gjennomføres på bakgrunn av endringer i omsorgspersoners eierskap.

– Stockholmsregionen har rett til å bestemme hvem som skal yte bistand i vår region. Vesentlige endringer i eierskap må utredes av regionen. Vi mener at et selskap med bånd til det kinesiske regimet representerer en betydelig endring i eierskap, sa opposisjonens regionråd Talla Alkurdi i en pressemelding.

Partiet ber om et formelt vedtak i helse- og helseutvalget.

Tencent er et kinesisk multinasjonalt konglomerat som spesialiserer seg på nettjenester, teknologi og underholdning. Selskapet har tidligere investert i svenske selskaper, inkludert Spotify og den interaktive spillprodusenten Paradox. Når det gjelder medisin, har selskapet for eksempel utviklet kunstig intelligenstjenester for bildediagnostikk i Kina.