I Norge – kunnskap om renovasjonsselskaper – Mažeikiai, nyheter, kunnskap

Prosjektdeltakere besøkte norske avfallshåndterings- og gjenvinningsbedrifter. Det har blitt observert at deres aktiviteter utføres på en svært ansvarlig måte, med respekt for naturen. Foto fra arkivene til kommuneadministrasjonen i Mažeikiai-distriktet

9.-10. november Representantene for deltakerne i det internasjonale prosjektet «Circular Waste Management» – Mažeikiai District Municipality, UAB Mažeikių Komunalinis ūkis, Telšiai Region Waste Management Centre og Paide kommune (Estland) besøkte de norske selskapene som samler inn, forvalter og resirkulere avfall. aktiviteter.
På besøkets første dag besøkte delegasjonen et privat selskap, Grønn Vekst (Osloregionen), som henter slam fra 5 nabokommuner. De største avfallsleverandørene er kommuner og renovasjonsselskaper. Den nevnte institusjonen behandler omtrent 100 000. tonn råstoff, slam og ca 100 tusen. tonn gruveavfall. Disse materialene brukes til kompost, som selges til beboere, til byggefirmaer. Bruk kompost til å plante den, noe som er bra for bønder i landbruket. Omtrent 60 til 70 prosent. produksjonen kjøpes av bøndene. Det er den største kompostprodusenten i Norge, med tre komposteringssteder i landet og rundt 30 prosent. markeder.
Samme dag besøkte de et annet firma kalt Magic Factory. Dette selskapet har status som nasjonalt pilotanlegg. Matavfall til gjenvinning samles inn med 1 million. befolkningen behandler også gjødselen til 34 gårder. Matavfall og husdyrgjødsel foredles til klimavennlig biogass, som brukes til å varme opp boliger og kjøretøy, og biogjødsel for å produsere ny og økologisk mat og fôr til griser. Det er imponerende at biogassen og komposten som produseres av avfallet som samles inn av selskapet, også brukes på fabrikkens territorium – til tomatdrivhusene, hvor produksjonen er tilstrekkelig for alle innbyggerne i regionen.

Foto fra arkivene til kommuneadministrasjonen i Mažeikiai-distriktet

Fabrikken resirkulerer ikke bare matavfall, men driver også med undervisningsaktiviteter. Det er klasser for studenter som ikke bare er kjent med resirkulering av avfall, men også utfører ulike undersøkelser. Hvert år tar fabrikken imot 10 000 mennesker til utflukter og spesialtimer om sirkulær økonomi. studenter (to leksjoner per dag).
På besøkets andre dag besøkte delegasjonen BIR renovasjonssentral i Bergensregionen. Dette senteret betjener Bergen kommune og åtte andre kommuner, det vil si at det samler inn avfallet fra ca. 360.000 innbyggere, resirkulerer 151.000. tonn avfall.
Regionen har et «Hvor mye søppel – du betaler mye»-system, som oppfordrer til sortering ikke bare av beboere i enkeltboliger, men også av sameier. Beboere i enkeltboliger har egne sorteringscontainere, det er i år gitt ut ekstra containere for sortering av matavfall. Beboerne i sameiene har fått magnetbrikker som kan brukes til å åpne beholderne til sameiene, så hver søppelsekk kastes og beboerne må betale for hver usorterte søppelsekk.
I Bergen er det gravd ned renovasjonsrørene som frakter alt losset avfall direkte til innsamlingsstedene, slik at kjøretøy for kommunal renovasjon ikke lenger sirkulerer i byen og alt avfall blir automatisk brakt direkte til punktsamlingen. Prosjektet har allerede kostet Bergen kommune rundt 120 millioner euro. Eur, ikke medregnet de underjordiske containerplassene, som allerede er over 100 i byen, og varte i omtrent 10m.
Det private selskapet Carrot (på litauisk – Morka), som leverer IT- og digitaliseringstjenester til renovasjonsselskaper, samt tilbyr og implementerer innovative løsninger som hjelper til med å drive en bedrift og tjene penger på resirkulering eller gjenbruk av avfall, fikk et like stort inntrykk. Innsatsen til dette selskapet reduserer beløpet med 6 millioner. kg (9 %) avfall.
Circular Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norsk Regionalt Samarbeidsstipend. Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norges tilskuddsfond for regionalt samarbeid (mer – www.eeagrants.org).
Prosjektet gjennomføres av distriktskommunen Mažeikiai, kommunen i byen Paide, det regionale avfallshåndteringssenteret UAB Telšių, avdelingen for byinfrastruktur i Sumy bystyre og prosjektpartneren – ekspert Green Business Norway AS.
Du finner mer informasjon om prosjektet på www.circular-waste.eu.

Sut. MS-41

Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.