Den blågrønne regjeringen gir dårligere sosiale tjenester – Arbeidsplasser

Arbeidsbelastningen i sosialtjenesten er for høy og har vært det lenge. I Stockholm er driften gjennomsyret av tyngre saker, styring av mål og resultater og oppgavene øker mens ressursene ikke strekker til. Det er på tide at kommunen tar ansvar for situasjonen innen sosialtjenesten og gir ansatte rimelige forutsetninger og ressurser til å utføre sitt oppdrag.

I forholdet Skal vi holde et budsjett eller følge loven? fra fagforeningen Visjon vitner medlemmene om en uholdbar arbeidssituasjon. Og etterforskningen bak rapporten ble gjennomført før den russiske invasjonen av Ukraina, noe som kan bety mer press på ulike sosialtjenesters innsats mot nykommere.

Arbeidsbelastningen er for høy

I følge rapporten mener så mange som to tredjedeler av de ansatte arbeidsbelastningen er for høy og halvparten sier de tenker på å slutte av denne grunn, akkurat de samme resultatene som ble vist i studier før sosialarbeidernes jobbsituasjon.

Tallene er alarmerende. Men det er dessverre ikke overraskende. Den samme beskrivelsen finnes i aktivitetsrapporter og årsrapporter for Stockholmsdistriktet. Allerede da Venstre engasjerte seg i regjeringen 2014-2018 var det problemer med arbeidsmiljøet og vi utviklet derfor en handlingsplan for å rette opp situasjonen.

Planen står fast, men det blågrønne flertallet ved makten har ikke gjort nok for å sikre at tiltakene faktisk blir gjennomført. Dette krever et styrket budsjett, for det er kun med de riktige ressursene vi kan oppnå en rimelig arbeidsmengde.

Den blågrønne regjeringen prioriterer private bedrifter

Og mangel på ressurser er et tilbakevendende problem. Mens det ble gitt millioner av tilskudd til private bedrifter under en toårig pandemi, har vi under den blågrønne regjeringen år etter år sett alt for små budsjetter til sosiale tjenester og distriktsvelferd, ikke minst i den forebyggende delen. Og det er gang på gang kvinnene i velferden som må bære en økende byrde på sine skuldre.

Det er ikke lenger en risiko, men et faktum at det viktige forebyggende arbeidet med blant annet familiestøtte og evne til å arbeide på vegne, som er avgjørende innsats for å holde ungdom borte fra kriminalitet, alltid skal frigjøres når sosialtjenesten tvinges til å slukke branner i stedet for å jobbe langsiktig.

Litt over én av ti Vision-medlemmer mener selskapet de jobber for har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å «oppfylle rettighetene folk har under gjeldende lover og regler».

Bistand til barn og unge 45 millioner tilbake

Den første delrapporten av Den store undersøkelsen til sosialsekretæren i Akademikerforbundet den viser også at tre av fire sosialsekretærer sier at det gjøres for lite langsiktig forebygging. Flere vitner også om at de måtte vente med akutte tiltak, blant annet for barn og unge, på grunn av manglende økonomiske ressurser.

Det er ikke akseptabelt. Stockholm bys barne- og ungdomsomsorg gikk tilbake med rundt 45 millioner svenske kroner i 2021, så det sier seg selv at budsjettet må styrkes. Det må være nok kolleger og midler til å bevilge intervensjonene slik at det ikke er behov for å motvirke hverandre, til syvende og sist rammer underfinansiering allerede sårbare individer og familier.

Hvis vi ønsker å unngå en ny sosial krise på linje med eldreomsorgen under pandemien, eller den pågående krisen i svangerskapsomsorgen, er tiden inne for å handle nå. Gi de som jobber i samfunnet ressurser som er verdig deres oppdrag.

Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.