Når kjærlighet over grenser går galt

I dagens verden er det ikke uvanlig at mennesker finner hverandre på tvers av landegrenser. Verden er blitt mye mindre, og vi reiser mye mer. Internett utvider også mulighetene for å finne en partner som kommer fra et helt annet sted i verden.
Noen ganger er det normenn som reiser ut for å finne seg en partner fra et annet land, andre reiser noen tilbake til tidligere hjemland for å hente ektefelle der.

Vanligvis går kjærlighet på tvers av grenser bra. Men noen ganger går det også galt.

Noen ganger velger man en ektefelle og så viser det seg at personen endrer oppførsel etter at man er gift.
Fra kvinner som har kommet til Norge pga av kjærligheten, som viste seg å bli noe helt annet enn det de har drømt om har vi på Betzy sett at det er noen felles trekk ved disse ekteskapene.

1. Ofte får ikke den som kommer til Norge lov å lære seg norsk
2. Personen blir isolert og begrenset i sin kontakt med andre enn den partner godkjenner.
3. Mye av det som ble fortalt og lovt før ekteskapet viser seg å være feil.
4. Det blir nektet kunnskap i regler og rettigheter
5. Det blir ofte truet med utkastelse fra norge dersom personen ikke innordner seg
6. Det blir truet med at barna vil bli tatt fra personen dersom hun/han velger å si ifra om hjemmeforholdene.

Reglene i Norge er tilpasset slik at ingen mennesker skal måtte leve i vold. Så selv om en person ikke har bodd tre år i norge og fått permanent oppholdstillatelse så vil man der det er vold i et forhold kunne få mulighet til å bli i Norge etter et brudd.

Derfor er det viktig at du som kjenner deg igjen her ikke utsetter deg selv og barna dine ved å fortsette å leve i volden. Det finnes hjelp.