Ansatte

På Betzy krisesenter jobber det bare fast ansatte. Alle har et ansettelsesforhold i Drammen kommune.
  
Brukerne av Betzy kommer fra alle nasjoner og samfunnslag.
Derfor har vi dekket 7 språk og kulturer i personalet vårt.

Det er mange faggrupper som jobber på Betzy:
Sosionomer, vernepleiere, pedagoger, hjelpepleiere, barnefaglig med mer. Vi har og i ansattegruppen mange med veldig mange års erfaring på å møte mennesker i Krise.

Alle ansatte blir gjevnlig faglig oppdatert gjennom undervisninger og kurs om vold i nære relasjoner, barn som vitne til vold,og flerkulturell forståelse.
Alle ansatte deltar på opplegg fra krisesenterskolen 2009/2010

Vi har både kvinnelige og mannlig ansatte.