Er du student og ønsker praksisplass?

I løpet av et år tar Betzy i mot flere praksisstudenter. Vi har politi-, vernepleier-, sosionom- omsorgsarbeider- barne og ungdomsarbeider studenter blant annet.
Vi har godkjente veiledere for overstående fag.

Det er og mulig å ha arbeidspraksis hos oss. Betzy krisesenter er en IA- bedrift og ønsker å tilby mulighet til arbeidstrening.
Det er et absolutt krav at de som har praksis hos oss snakker godt norsk, og alle som skal være hos oss må fremvise politiattest og gå igjennom et intervju i forkant av tildeling av plass.

Ønsker du å ha praksis hos oss kan du ta kontakt med daglig leder.