Kontaktinfo

Krisesenteret gir deg hjelp- Du kan selv ta kontakt og tilbudet er gratis!

besøksadresse

Hamborggate 17
3018 Drammen

telefon
32 83 03 46

e-post
krisesenter@drmk.no

Følg oss på Facebook

facebook.com/BetzyKS/