Unge mennesker som sikter på endring

Foto: Carin Karlsson

I fem dager har 40 ungdommer fra Finland, Norge og Sverige nettverket, sosialisert og fordypet seg i spørsmål om likhet og bærekraft. Leiren, finansiert av Nordisk Ministerråd, skal inspirere til større politisk engasjement blant ungdom og styrke samarbeidet mellom nordiske grønne partier. – Jeg håper alle deltakere blir inspirert til å lære mer, vi har bare skrapet i overflaten, sier Konsta Lindi, styremedlemmer i De Gröna Unga.

Konsta Lindi (Den grønne unge mannen), Max Bonnier Eklund (Grønn ungdom), Kimi Nie-Nilsen (Grønn ungdom) e Anna Johansson (Ålands feministiske paraply) er noen av de 40 ungdommene som har hatt mulighet til å utvikle sin kunnskap om likestilling og bærekraft i løpet av uken.

Kimi Nie-Nielsen, vararåd i Grønn Ungdom Troms og Finnmark, påpeker at navnet på leiren oppsummerer hva det er.

– Mye av det går ut på å lære mer om feminisme, om likestillingsmål og hvordan vi skal klare å nå dem.

Forsterket samarbeid

Konsta Lindi forteller at de blant annet har fokusert på hvilke virkemidler som kan brukes for å nå likestillingsmålene, både i forhold til likestilling mellom kvinner og menn og fra klassens ståsted.

Giovanna SumuvuoriStatssekretær for utenriksministeren Pekka Haavisto (De Grønne), for eksempel, under talen hans snakket de med meg om hvordan, gjennom diplomati og internasjonale fond, kan utdanning og entreprenørskap for kvinner fremmes, noe som for meg virket veldig interessant og effektivt.

– Et av målene var å styrke internasjonalt samarbeid mellom parti-ungdomsorganisasjoner gjennom nettverksbygging og gjensidig læring, sier Max Bonnier Eklund, nestleder i den internasjonale komiteen i Grønn Ungdom.

For å unngå språkbarrierer kommuniserer alle på engelsk i løpet av de fem dagene leiren varer.

– Jeg er enig med Max, under leiren kan man finne likesinnede og knytte nye kontakter. Da fikk jeg også øvd mye på språket, sier Anna Johansson, som er styremedlem i Åland feministparaply.

Det inkluderer alt

De fleste av deltakerne tilhører et av de såkalte grønne partiene fra Finland, Sverige eller Norge, men alle kan søke om plass.

– Det er ikke bare partimedlemmer, men også engasjerte utenforstående sympatisører, sier han Simon Holmström (HI) som arrangerte den første leiren av denne typen i fjor.

Ifølge Holmström kommer det inn flere søknader enn det er plasser og han håper det blir en årlig begivenhet på Åland.

– Vår intensjon var å styrke nordisk ungdoms engasjement for politikk og at det skulle bli en leir rett på Åland. Det vil nok fortsette å holdes her så lenge det er midler.

Formatet er optimalt for å fremme den politiske interessen til unge, mener han.

– Leiraktiviteter er en fantastisk mulighet til å bygge nettverk og utdype interessen. Det er også vårt ansvar som etablert part å tilby slike plattformer.

Sommerleir for feministiske forandringsskapere

Program

Åpning.10. august:

Introduksjon: hva er feminisme?

Johanna Sumuvuori, statssekretær i Pekka Haavisto: Hvordan forklare kjønnsmangfold til noen som ikke forstår det i det hele tatt.

MEP for Sverige (De Grønne) Jakob Dalunde: Grønn avtale og rettferdig overgang.11. august:

Internasjonal koordinator Rufus Panelius og målsjef Dan Sundqvist: Hva er bärkraft.ax og hvordan fremmer det bærekraft og likeverd?

President Nina Fellman: Ålands feministiske paraply.

Utviklingsminister Alfons Röblom og visepresident Katrin Sjögren: Ekskursjon til parlamentet.12. august:

Norsk forfatter og foredragsholder Lisa Esohel Knudsen: Workshop om antirasisme.

Likestillingsekspert i det finske ungdomsrådet Allianssi Touko Niinimäki: Gutter og menn som en del av arbeidet med likestilling.13. august:

Avslutning.

Andrea Gutierrez

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.