Helsen vår er i brann. De stadig mer håndgripelige konsekvensene av klimaendringene bør rette oppmerksomheten mot virkningene på helsen vår. Eiendelene vi nå tar for gitt i vår svenske hverdag, som ren luft, trygt drikkevann og stabil matforsyning, er truet av klimaendringer og skaper et økende behov for kompetanse. Ettersom verden endrer seg, er det viktig at helseprogrammer gir mer utdanning om klimaendringenes innvirkning på folkehelsen. Dette er synspunktet til kampanjen til studentorganisasjonen International Federation of Medical Students» Associations Sweden (IFMSA-Sweden) «Vår helse er i brann».

For å samle informasjon om elevenes oppfatninger og tanker om helse- og klimakrisen vi er i, har vi sendt en spørreundersøkelse til våre medlemmer. Dette har vist at mange opplever klimaangst og hjelpeløshet i saken. Alle følte at de ikke hadde nok kunnskap og ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring om emnet i omsorgsprogrammet. Over 90 prosent sa at de ønsket å bli mer involvert i problemet. Det er derfor både en interesse og et opplevd behov for å styrke sykepleierstudentenes fagkunnskaper for å sikre god kompetansetilgang i fremtiden.

Vi som står bak kampanjen er sykepleierstudenter og aktive medlemmer av IFMSA-Sverige, en organisasjon som eksisterer for å fremme global helse gjennom internasjonale utvekslinger, prosjekter og påvirkningsaktiviteter. Vi har identifisert at kampanjen er nødvendig ettersom vi mener saken er oversett, både i politiske debatter før valget og i svenske medisinske programmer. Vi dro til Visby under Almedalsuka for å kjøre kampanjen vår og deltok på flere arrangementer om klimakrisen. Imidlertid har bare noen få andre hendelser enn våre tatt for seg klimaeffektene på folkehelsen.

Ved å bruke dette alfabetet som utgangspunkt, skaper vi løsninger på alle problemer gjennom workshopene vi holder, men det er ikke nok. Foto: IFMSA Sverige

For å illustrere hvordan klima skaper og påvirker ulike aspekter ved sykdom og helse, har vi satt sammen et alfabet, der hver bokstav illustrerer et helseproblem knyttet til klimaendringer. Ved å bruke dette alfabetet som utgangspunkt, skaper vi løsninger på alle problemer gjennom workshopene vi holder, men det er ikke nok. For å få en helhetlig tilnærming til dette kunnskapsgapet trenger vi endringer på nasjonalt nivå. Utdanning om klimaeffekter på folkehelsen bør gjøres obligatorisk i sykepleierutdanningene som gjennomføres på universitetsnivå.

Kampanjen vår eksisterer ikke for å bidra til det ofte dystopiske diskusjonsklimaet. Vi er til for å skape rom der elevene kan utdanne og lære av hverandre. Dette er noe vi ser nødvendig, men også noe vi gjør frivillig, parallelt med studiene. Ansvaret for å gi sykepleierstudenter tilstrekkelig kunnskap til å kunne håndtere en endret epidemiologisk situasjon nasjonalt og globalt må hvile på utdanning. Derfor hevder vi å vie mer tid til sykepleierutdanning for dette.

Med følgende i tankene vil vi oppfordre de svenske programrådene for medisinske program og utdanningsminister Anna Ekström til å:

  • Undersøke muligheten for at landets sykepleierutdanning kan inkludere undervisning i klimaeffekter på helse.
  • Tilby studentene valgfrie kurs om bærekraftig utvikling.
  • Tilby opplæring i hva bærekraftig og klimavennlig helsevesen kan være.

Les mer:

Klimaendringer og helse – samlingsside!