ST-avdelingen signerer ny avtale om fagforeningstimer

I fjor vår la Politisetet frem et forslag til ny tariffavtale som sterkt begrenset tiden til fagforeningene.

Fagforeningene har havnet i et vanskelig forhandlingssted. Hvis de valgte å ikke signere, ville de i stedet falle tilbake på avtalen fra butikkdelegatene, FMA, og få enda mindre tid.

Til å begynne med fikk avtalen hard kritikk fra ST i politiet, som de nektet å signere, som Publikt tidligere meldte. Men etter en prøvetid det siste halve året har avdelingen nå valgt å signere avtalen som har vært gjeldende siden 1. juni i år.

– Dialogen med arbeidsgiver har blitt mye bedre i løpet av denne tiden vi har prøvd avtalen. Nå hører man faktisk hva vi sier og mye av det som gikk galt før er rettet opp, sier STs avdelingsleder Par Renberg.

Den nye tariffavtalen gir ST rett til å sette 22 heltidsansatte i fagforeningsjobb. Dette er nær halvparten av verdien av de 37 som tidligere var tilgjengelig for avdelingen, men samtidig bedre enn de rundt 12 ansatte i året som avtalen med de tillitsvalgte ville gitt.

Ifølge Pär Renberg vil tiden kunne evalueres og justeres på sikt, men det er foreløpig ikke klart hvordan det vil gå. Det er fortsatt noen saker å diskutere med arbeidsgiver. Det er blant annet tidspunkt for styremøtene og behandling av enkeltsaker.

Beslutningen om å si ja til avtalen var forankret både mellom seksjonene og i avdelingsstyret.

– Vi var ikke helt enige, men vi kom likevel frem til signeringen av avtalen. Alle var enige om at det ikke fungerte å gå ned på nivå med FMA. Noen ville ikke at vi skulle gi opp. Samtidig merket vi under turen at arbeidsgiver ble mer imøtekommende.

For å få 22 heltidsansatte i stedet for de 18 som var arbeidsgivers opprinnelige forslag, ble tiden for å delta på medlemsbriefinger redusert fra fem til tre timer.

– Vi diskuterte dette og sjekket hvor mye tid som brukes. Det er svært få medlemmer som bruker alle fem timene. På bakgrunn av det har vi vurdert at dette ikke vil utgjøre noen stor forskjell, sier Pär Renberg.

De to andre fagforeningene som organiserer sivilt ansatte innen politiet, Seko og Saco-S, har ennå ikke signert avtalen.

Andrea Gutierrez

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.