Samarbeid skal utvikle pelletsindustrien | ENERGInyheter.se

Ved å lære mer og bruke de ulike egenskapene til sagflis, ønsker forskere fra Sveriges Lantbruksuniversitet og Universitetet i Karlstad sammen med blant annet Solör Bioenergi å øke sikkerheten ved håndtering av pellets og samtidig øke lønnsomheten.for produsentene. Det er nå startet et forskningsprosjekt hvor det innledende arbeid utføres ved pelletsfabrikken Solör Bioenergi i Älvdalen.

Solör Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på vedbrensel med 465 000 brukere hver dag. Selskapet har 249 lokasjoner i Sverige og Norge spesielt, hvor det produserer og distribuerer fjernvarme, damp og elektrisitet til boliger, bedrifter, offentlige virksomheter og industrier. Aktiviteten omfatter også energigjenvinning av impregnert trevirke og produksjon av biodrivstoff. Ved å bruke skogens ressurser ønsker Solör Bioenergi å bane vei for et bærekraftig samfunn med reduserte karbondioksidutslipp.

Det produseres årlig rundt 1,7 millioner tonn gran- og furusagflis i Sverige. I produksjonsprosessen tørkes sagflisen og males før den presses til pellets. Ved lagring av ferdige pellets genereres det ofte varme i haugene som bryter ned en del av pellets, mens det dannes karbonmonoksid og metangass. I pelletsproduksjonsprosessen styres nå risikoen, men håndteringen blir dyrere og kvalitetstap oppstår.

For dette ble det satt i gang et forskningsprosjekt, finansiert av VINNOVA, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB og Bergkvist Siljan Skog AB. Det svenske jordbruksuniversitetet, Universitetet i Karlstad, papirprovinsen, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB og Bergkvist Siljan Skog AB deltar i prosjektet. Ulike perspektiver vil bli tatt opp i prosjektet: økonomi, kvalitet og sikkerhet.

– Sveriges Lantbruksuniversitet har jobbet med pelletsindustrien i 20 år. Vi har en løpende dialog med ulike bransjeaktører og har nå startet et prosjekt sammen for å se hvordan vi kan skape bedre kvalitet, større sikkerhet og bedre lønnsomhet i pelletsindustrien, sier Michael Finell, dosent ved Sveriges lantbruksuniversitet og prosjektleder. .

I startfasen gjennomføres testene ved Solör Bioenergi pelletsanlegg i Älvdalen, hvor det produseres rundt 70 000 tonn pellets i året. I fabrikken tørkes våt flis ved lave temperaturer.

– I testen produserer vi pellets med ulike typer råvarer, lagrer dem i hauger og tar mål for å kunne sammenligne og trekke konklusjoner. Vi bruker ulike fuktighetsnivåer og måler blant annet de ulike gassnivåene i haugene, sier Lars-Erik Heed, produksjonssjef ved Älvdalen-anlegget.

En del av testen innebærer bruk av ulike tørketeknikker og ulike treråvarer. I neste fase må derfor testen utføres i en annen fabrikk hvor tørkingen skjer ved høy temperatur. Gjennom dette er det mulig å se om teknikkene påvirker kvaliteten.

Prosjektet omfatter flere faser og interesseområder og vil vare ut 2023.

Lance Hawkins

"Henivne sosiale medier-nerd. Matelsker. Ond kommunikator. Ivrig ølspesialist. Hardcore bacon-banebryter. Faller mye ned."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.