Så partiene ønsker å forvalte investeringer i vei og jernbane – Nyheter (Ekot)

Senterpartiet ønsker å involvere andre enn staten i pågående prosjekter og i noen tilfeller ta gebyr for de som krysser bru eller nybygd veistrekning. Pengene som frigjøres skal blant annet kunne klare vedlikeholdet av det lille vei- og jernbanenettet. De danner grunnlaget for avtalen om nye hovedlinjer i Sør-Sverige.

Kristendemokratiet ønsker å omfordele penger fra jernbanen til høyhastighetstog hovedsakelig til vedlikehold av eksisterende veier og jernbane. Private aktører bør få delta i byggingen av enkelte prosjekter og kommuner og regioner bør kunne ta initiativ til tiltak som kan kvotefinansieres inntil kostnaden er nedbetalt.

De liberale ønsker å prioritere vedlikehold slik at det ikke er behov for å bremse, nye infrastrukturinvesteringer for pendling inntil en time rundt regionsentra og fjerne flaskehalser på lengre pendlerveier. De ønsker å revurdere investeringene sine ut fra samfunnsnytten, noe som også gjelder de nye hovedlinjene for høyhastighetstog mellom storbyer.

Miljøpartiet De Grønne han vil la mer av budsjettet gå til jernbanen og sette en stopper for noen nye planlagte veibygginger, som for eksempel Södertörn sør for Stockholm. De forsvarer investeringer i nye kjernelinjer de anser som nødvendige for å takle klimaendringene og er villige til å drastisk øke statlig finansiering i fremtiden slik at investeringene ikke går utover noe annet.

De moderate han ønsker å gjøre en større screening av den svenske transportadministrasjonen for å få mer verdi ut av statens penger og la prosjekter styres i hans egen organisasjon, som Øresundsbroen. Han ønsker å omfordele pengene fra høyhastighetsbane til vei- og jernbanevedlikehold. viser til at flere lovede investeringer vil mangle finansiering med tanke på kostnadsutviklingen.

Sosialdemokratene arbeider for å implementere den nylig vedtatte nasjonale transportinfrastrukturplanen, der regjeringen setter flere nye prioriteringer og foregriper flere jernbaneinvesteringer som ikke var inkludert i det svenske Trafikverkets forslag. De forventer at pengene vil strekke til ved å legge mer press på den svenske transportadministrasjonen for å holde kostnadsutviklingen lav.

Sverigedemokraterna han stiller spørsmål ved satsingen på å kjøre tog i høyere hastighet mellom våre storbyer på nye hovedlinjer og vil heller investere mer penger i vedlikehold av eksisterende linjer. De er kritiske til den økende vedlikeholdsgjelden på jernbane og vei. Han ønsker at mer av dagens budsjett skal investeres i gatene de ser har blitt etterlatt.

Venstrepartiet de ønsker å se en kraftig økning i statlige bevilgninger til infrastruktur, noe de allerede foreslo da dagens rammeverk ble utviklet. Han mener den nasjonale planen må gjøres helt om dersom vi skal leve opp til klimamålene. En betydelig større andel trenger å gå på jernbane enn vei, sier de, og vil ødelegge noen nye planlagte investeringer på veiene.

Andrea Gutierrez

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.